Skriv här det du söker efter!

Kurser med genusperspektiv

Kurser med genusperspektiv

Kritisk analys och innovativt tänkande behövs inom många branscher. Jobbar du till exempel med jämställdhetsfrågor, ledarskap, som lärare eller i medie- eller kulturbranschen är vår temahelhet i genusvetenskap något för dig. Genusvetenskap ger insikter i sociala och kulturella fenomen och lär dig tänka kritiskt, analyserande och kreativt kring marginaliserande strukturer i samhället och i vår kultur. Öppna universitetet erbjuder under hösten fyra kurser inom detta tema.

Konstvetenskap: Genusperspektiv på konsten och konsthistorien, 5 sp (nätkurs), inl. 16.9, anm. senast 9.9.

Varför har konsthistorien dominerats av manliga konstnärer? Vad är feministisk konst och hur ser den ut? På kursen granskas konsthistorieskrivningen ur ett feministiskt perspektiv. Kursen är nyttig för alla som vill vidga sin syn på konsten.

Genusvetenskap:  Feministisk och intersektionell pedagogik, 5 sp (nätkurs), inl.  23.9, anm. senast 16.9.

Kursen ger en introduktion till feministisk pedagogik. Kursen ger verktyg till att synliggöra och förstå makt i klassrummet och ger konkreta verktyg som kan användas i det egna arbetet som lärare. Teman som diskuteras är bl.a. normer, välmående, sexuella trakasserier, kreativitet och den nya läroplanen.

Genusvetenskap: Gender, Environment and Global Economics, 5 sp (Åbo), inl. 10.10, anm. senast  3.10.

This course explores gender within the global economy and how it affects local small scale farmers, feminine, marginalised and racialised people in particular.

Historia: Genushistoria, 5 sp (nätkurs), inl. 21.10, anm. senast 14.10.

Vilken betydelse hade kön i synen på medborgarskap och politik? Varför skilde man på män och kvinnor i lagen? Hur har synen på kropp och sexualitet förändrats genom historien? Kursen ger en orientering i genushistoria, både genom genus i historievetenskaplig forskning och genom det föränderliga könets historia från medeltiden till 1900-talet.

Alla öppna universitetets kurser