Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Innovationsprojekt vid farmacin får finansiering från Business Finland

Business Finland finansierar innovationsutveckling vid Åbo Akademi med 655 000 euro för ett Research to Business projekt. Projektet ”Poly(jasmine lactone): A versatile platform for drug delivery” drivs av Jessica Rosenholm, professor i farmaci vid Åbo Akademi och teamet Jasmine PRO.

Projektets innovation är en ny polymer som skall fungera som en flexibel plattform för tillförsel av olika sorters läkemedel på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som idag är möjligt. Förhoppningarna är att polymerplattformen ska bli ett steg i riktning mot mera effektiva läkemedel och samtidigt minska biverkningar, vilket är ett av de största problemen läkemedelstillverkarna och hälsosektorn tampas med i dag. Syftet med projektet är att förbereda kommersialisering av innovationen och utföra tillämpad forskning så att den uppfyller samhällets och marknadens behov.

Med hjälp av plattformen är det tänkt att man i framtiden ska kunna behandla patienter med betydligt mer målstyrda läkemedel. I praktiken betyder det läkemedel som enbart behandlar det sjukdomsdrabbade området med exakta doser och exakta tidsintervall och inte belastar friska vävnader eller celler.

Innovationen ”Polymer and composition from renewable source” som gjorts vid Åbo Akademi ligger just nu i patenteringsprocess och en artikel ”Synthesis and Evaluation of Novel Functional Polymers Derived from Renewable Jasmine Lactone for Stimuli-Responsive Drug Delivery” om den har nyligen publicerats i Advanced Functional Materials (IF= 16.836) : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202101998

I projektteamet ingår förutom Rosenholm även professorn i teknisk polymerkemi Carl-Eric Wilén, Kuldeep Bansal, Erica Sjöholm och Sebastian Soidinsalo.
Projektets totala budget är ungefär 1 miljon euro varav Business Finland finansierar 70 procent. Projekttiden är 1.9.2021-31.8.2023.