Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi beviljade finansiering för cancerforskning och havsforskning

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö har beslutat att finansiera 25 nya anställningar som akademiforskare. En av dem är Hongbo Zhang, biträdande professor i läkemedelsutveckling och diagnostik vid Åbo Akademi.

Han beviljas 438 874 euro för projektet Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR / Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc för perioden 2019–2024.

Utöver hög vetenskaplig kvalitet och den sökandes kompetens, betonade forskningsrådet den sökandes uppåtgående karriär. Forskningsrådet uppskattade även den sökandes potential till vetenskaplig förnyelse genom djärva nya öppningar, skriver Finlands Akademi i ett pressmeddelande.

Zhang är forskningsledare för Precisionsnanomedicin och diagnostik-gruppen. Gruppen forskar inom området nanobioteknologi, vilket är en tvärvetenskaplig disciplin som sammanför framför allt biologi och nanoteknik, med inslag av fysik, materialvetenskap, syntetisk organisk kemi och teknik.

– Nanobioteknik innebär i regel att lösa de fascinerande problem som biologin erbjuder genom att utforma och syntetisera specifika nanomaterial och använda specifika tekniker såsom mikrofluidistik som Zhangs forskningsgrupp använder sig av. Detta är kritiskt till exempel för att effektivt kunna diagnostisera och behandla sjukdomar, vilket bottnar i förståelse av den detaljerade sjukdomsmekanismen. I det nya akademiprojektet avser Zhang att utnyttja den aktuella tekniken CRISPR/Cas9 genom att utveckla nanobärarsystem för att administrera komplexet målstyrt i kroppen för behandling av en typ av levercancer som hittills ansetts vara omöjlig att behandla, berättar Jessica Rosenholm, professor i farmaci företrädesvis läkemedelsutveckling vid Åbo Akademi.

Finansiering också för havsforskning

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö har också beslutat att finansiera 38 nya anställningar som forskardoktor. En av dessa är Conny Sjöqvist, projektforskare inom profileringsprojektet Havet vid Åbo Akademi. Han beviljas 274 981 euro för projektet Marina primärproducenter i framtidens klimat: en eko-evolutionär approach som kombinerar experimentell ekologi och metagenomik för perioden 2019–2022.

– Den pågående globala uppvärmningen leder till stora miljöförändringar i havet. Detta tvingar ekologiskt viktiga mikroskopiska alger att antingen anpassa sig eller försvinna. Det här projektet fungerar som en ny modell för ett brett intresseområde inom algforskningen, där fokus ligger på att undersöka den genetiska grunden för adaptiv potential, berättar Sjöqvist.

Utöver hög vetenskaplig kvalitet och den sökandes kompetens, betonade forskningsrå det den sökandes internationella mobilitet och utsikten att bli en självständig forskare under projektet. Forskardoktorer förväntas ha goda nationella eller internationella nätverk och de uppmuntras till internationell mobilitet och internationellt samarbete. Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter, skriver Finlands Akademi i sitt pressmeddelande.

Se finansieringsbesluten för akademiforskarna

Se finansieringsbesluten for forskardoktorerna