Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Rekordmånga vill studera vid Åbo Akademi

Högskolornas gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna avslutades den 31 mars. För Åbo Akademis del steg antalet sökande för fjärde året i rad.

Totalt 3558 personer sökte till Åbo Akademis svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Det är en ökning med 7 procent jämfört med i fjol då antalet sökande var drygt 3300.

Antalet förstapreferenssökande, alltså sökande som valt Åbo Akademi som sitt första ansökningsmål är 1713, vilket är en ökning med 9 procent.

Sammanlagt tog Åbo Akademi emot 5501 ansökningar till de svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna. Den här siffran är högre än antalet sökande eftersom många sökte till flera utbildningsmål vid Åbo Akademi.

I den gemensamma ansökan till högskolornas internationella magisterprogram i januari tog Åbo Akademi emot 1008 ansökningar, vilket också är en ökning.

– Vi har en klar ökning av förstapreferenssökande i år vilket är glädjande, men vi ökar också i andra antagningar, till exempel antagning via öppna universitetsleden. Nationellt är trenden just nu den att ansökningarna ökar och Åbo Akademi placerar sig väl i statistiken också nationellt sett, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

– Jag tolkar siffrorna som att Åbo Akademi är ett universitet våra unga sökande tror på och att vi har relevanta, attraktiva utbildningar. Samtidigt är det klart att pandemin spelar in, coronatiden har påmint människor om vikten av att satsa på studier för framtiden, säger Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för utbildning.

– Våra nya utbildningar ser också ut att locka genast från början vilket är glädjande, säger Lindfelt.

Störst är söktrycket till det nya utbildningsprogrammet i farmaci på kandidatnivå med rätt till fortsättning till provisorutbildning på magisternivå med hela 129 ansökningar till fem platser. I höst inleds också en magisterutbildning i farmaci som ger provisorexamen vilken lockade 70 sökande till 15 platser.

Psykologin lockade som vanligt många sökande med 469 ansökningar till 20 platser. Rättsnotarieutbildningen lockade 355 sökande och logopedin 192 sökande. Allra flest ansökningar riktades till ekonomutbildningen med 830 sökande.

Också bland annat engelska språket och litteraturen, lärarutbildningen inom språkbad, slöjdvetenskap och hushållsvetenskap, geologin samt hälsovetenskaperna lockade betydligt fler sökande i år.

Siffrorna är preliminära och kan ännu justeras.

Läs mer: Statistik gällande antagning till kandidat- och magisterstudier

För mera information, kontakta:

Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildningen
050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi
046 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi