Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Farmacin vid Åbo Akademi får donation på 150 000 euro – stärker provisorutbildningen och ämnesöverskridande samarbete

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr donerar 150 000 euro till utbildningsområdet farmaci vid Åbo Akademi.

Det är fråga om en av de första stora donationerna till den pågående medelinsamlingskampanjen med statlig motfinansiering.

Enligt Jessica Rosenholm, professor i farmaci, kommer donationen att stöda arbetet som just nu pågår med att utarbeta den nya provisorutbildningen vid Åbo Akademi. Samtidigt gynnar donationen Åbo Akademis strategiska forskningsprofil “Lösningar för hälsa” som helhet, där farmacin ingår.

– Donationen kommer bland annat att möjliggöra nya satsningar mellan Åbo Akademis två campus, i Åbo och Vasa. Inom profilen planeras till exempel gemensamma kurser för provisorstuderande i Åbo och vårdvetenskapsstuderande i Vasa, säger Rosenholm.

– Vi är mycket tacksamma för donationen som stärker vår utbildningskompetens inom farmacin och det ämnes- och campusöverskridande samarbetet inom forskningsprofilen, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

Forskningsprofilen ”Lösningar för hälsa” är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning med fokus på bland annat läkemedelsutveckling och diagnostik, vårdvetenskap, psykologi och IT.

Enligt Henrik Carlstedt, styrelseordförande för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr är det här satsningar som är i linje med stiftelsens mål där förebyggande hälsovård har en central roll.

– Genom att möjliggöra utbildning, forskning och innovationer inom området vill vi bidra till en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande framtid, säger Carlstedt.

Just nu kan donationer till Åbo Akademi riktas till statens motfinansieringskampanj där staten bidrar med ett visst belopp för varje euro universiteten emottar under kampanjen som pågår till 2022. De insamlade medlen gynnar undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi.

Läs mer om forskningsprofilen ”Lösningar för hälsa”.

Läs mer om statens motfinansieringsprogram 2020–2022.

För mera information, kontakta:

Jessica Rosenholm, professor i farmaci, Åbo Akademi
+358 50 460 5886
jessica.rosenholm@abo.fi

Henrik Karlsson, verkställande direktör, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
+358 50 511 9496
henrik.karlsson@eschner.f

Klicka här för pressbild på Jessica Rosenholm.