Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

InFLAMES får fortsatt finansiering av Finlands Akademi

Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma flaggskepp InFLAMES har beviljats fortsatt finansiering av Finlands Akademi. FA garanterar fortsatt finansiering för fyra flaggskepp med sammanlagt 42 miljoner euro för åren 2025–2028.

Finlands Akademi konstaterade i sin halvtidsöversyn att flaggskeppens verksamhet var utmärkt och att de varit mycket framgångsrika under sina första två år.

– Jag är mycket stolt över vårt flaggskepp InFLAMES och tacksam för alla våra toppforskare som har bidragit till ansökan och den pågående immunologiforskningen. Synnerligen glad är jag naturligtvis över finansieringsbeslutet från Finlands Akademi, som ger oss en utmärkt möjlighet och ett nödvändigt stöd för att vidare kunna utveckla en av våra starkaste forskningsmiljöer, säger Reko Leino, prorektor med ansvar för forskning vid Åbo Akademi.

Inom InFLAMES strävar man efter att identifiera nya mål för medicinsk behandling och utveckla läkemedel i samarbete med företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Flaggskeppet främjar även diagnostik så att varje patient ska kunna få skräddarsydd behandling.

De fyra kompetensklustren som garanterats fortsatt finansiering av Finlands Akademi är: Atmosfär– och klimatkompetenscentret ACCC, GeneCellNano – Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar, UNITE – Resiliens, nya värdenätverk och betydelsefulla erfarenheter genom interaktion mellan skogar, människor och maskiner och InFLAMES – Innovationscentret för immunsystemet som motor för medicin och ekonomisk tillväxt.

Finlands Akademis finansierar InFLAMES med 6,5 miljoner euro för perioden 2024–2026, varav ca 1,16 miljoner euro tilldelas Åbo Akademi. Detta är den första delen av förlängningen, eftersom Akademin har meddelat att den är beredd att finansiera flaggskeppet med totalt 10,4 miljoner euro fram till sommaren 2028.

Läs mera om InFLAMES här (på engelska).

Läs mera om flaggskeppen på Finlands Akademis hemsida.