Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Per Brahe-priset år 2023 går till Silvia Gramolelli

Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar docent Silvia Gramolelli vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi Per Brahe-priset år 2023. Prissumman på 12 000 euro delas årligen ut till en lovande forskare som aktivt avancerat i sin forskarkarriär och vars fortsatta nära anknytning till Åbo Akademi anses särskilt värdefull. Priset delas ut i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegations höstmöte den 23 november.

Silvia Gramolelli forskar i sambandet mellan virusinfektionen Epstein Barr och magcancer och har stor erfarenhet av att arbeta med virus och virusförmedlad transduktion av celler. Magcancer är en global utmaning och Gramolellis forskning fokuserar på att studera sjukdomens komplexitet.

‒ Jag är djupt hedrad över att få det prestigefyllda Per Brahe-priset som ett erkännande för betydelsen av min forskning. Ungefär en miljon människor dör årligen av magcancer eftersom sjukdomen är utmanande att behandla på grund av dess motståndskraft mot nuvarande vårdmetoder, säger Gramolelli.

Gramolellis team forskar i magcancer genom att odla patienters celler i laboratoriemiljö. Teamet använder en innovativ fysiologiskt relevant modell som ger ökad förståelse för cancer och stöder identifieringen av effektivare vårdmetoder.

Den inkluderande miljön vid Åbo Akademi främjar meningsfull vetenskaplig forskning

Patrik Henelius, dekan vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, motiverar fakultetens nominering med att Silvia Gramolellis forskarkarriär har varit speciellt framgångsrik. Hon är expert inom infektionsbiologi och virologi och har ett specialintresse för hur virusinfektioner påverkar cellulära funktioner. Forskningstemat kompletterar Åbo Akademis verksamhet inom det av Finlands Akademi finansierade flaggskeppet InFlames, samt inom universitetets strategiska profilområde Lösningar för hälsa.

Silvia Gramolelli. Foto: Henok Karvonen, University of Turku and Turku Bioscience Centre

Silvia Gramolelli fick sin doktorsexamen i infektionsbiologi vid Hannover Medical School och har tidigare arbetat som postdoktoral forskare finansierad av Finlands Akademi vid Helsingfors universitet. År 2021 flyttade hon till Åbo och började forska vid Åbo Akademi och följande år utnämndes hon till docent i virusinfektionscellbiologi. Nyligen erhöll Silvia Gramolelli akademiforskarfinansiering från Finlands Akademi.

‒ Jag är tacksam för att jag får vara en del av den välkomnande och inkluderande omgivningen vid Åbo Akademi. Det är en miljö som främjar meningsfull vetenskaplig forskning. Känslan av inklusion har utan tvekan spelat en avgörande roll för hur min forskning utvecklats, och jag är stolt över att få bidra till en gemenskap som värdesätter samarbete och mångfald, säger Gramolelli.

Tilläggsinformation

Silvia Gramolelli, Akademiforskare
e-post: silvia.gramolelli@abo.fi