Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Flaggskeppet InFLAMES välkomnar tre nya gästande professorer

Professor Hans Clevers, professor Henning Walczak och professor Christopher Chen kommer att ansluta sig till flaggskeppsinitiativetet InFLAMES som gästande professorer och bidra med sin expertis för att stärka det Åbobaserade forsknings- och innovationsprojektet.

Flaggskeppet InFLAMES är ett forsknings- och innovationskluster baserat på immunologi finansierat av Finlands Akademi. Flaggskeppet är ett gemensamt projekt för Åbo Akademi och Åbo Universitet och förenar experter i världsklass inom forskning, teknologi och industri för att utveckla behandling och diagnostik. De gästande professorerna kommer att stärka det internationella nätverket och är en viktig del i kunskapsutbytet mellan flaggskeppet, samt världsledande institutioner och företag. De tre nya gästande professorerna är framstående vetenskapsmän inom sina respektive fält.

Hans Clevers, organoidernas fader

Professor Hans Clevers är gruppledare vid Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research och Princess Máxima Center for Pediatric Oncology samt Distinguished Professor vid Universitetet i Utrecht. Han har gjort flera banbrytande upptäckter inom stamcellsforskning och organoidanvändning och kan rättmätigt tituleras “organoidernas fader”.
Professor Clevers labb har använt vuxna stamceller för att skapa diverse olika epitelorganoidsystem, inklusive den så kallade minitarmen samt organoider av olika cancertyper och använt dem som modeller för sjukdom, vävnadsutveckling och medicintestning. Användning av organoider från patienten inom skräddarsydd sjukvård är speciellt av intresse för Professor Clevers och hans grupp har bidragit till utvecklingen av en organoidbaserad prövning som med framgång använts för att undersöka effekten av läkemedel hos patienter med cystisk fibros. Han sitter också i styrelsen vid Roche.

– Hans har långvarig erfarenhet av banbrytande forskning och ett starkt intresse av att operationalisera grundläggande upptäckter i kliniskt arbete. Han kommer att inspirera till djärva nya tankemönster och bidra till InFLAMES med värdefull erfarenhet av upptäckter och translationell forskning, säger professor Cecilia Sahlgren.

Professor Hans Clevers. Foto: Henk Thomas, CC BY-NC 2.0.

Henning Walczak, focus på celldöd och immunonkologi

Henning Walczak är en Alexander von Humboldt-professor i biokemi och professor i cancerbiologi vid Kölns Universitet och vid UCL Cancer Institute i London. Han har studerat immunitet, inflammation och hur de kan användas för att döda cancerceller. Hans labb har avslöjat detaljer av hur TNF-, TRAIL- och Fas-signalering kontrollerar celldöd.
Professor Walczak har utvecklat ett Fas-Fc chimäriskt protein som för närvarande testas som en läkemedelskandidat för akut COVID-19 och glioblastoma. Han är också grundare för bioteknologiföretaget Apogenix AG, som fokuserar på utveckling av immunonkologiterapeutik.

– Henning är en erkänd expert på de molekulära mekanismerna som styr celldöd vid inflammation, immunitet mot infektion, autoimmunitet och cancer. Hans arbete är väldigt inspirerande då han hämtar grundläggande biokemiska upptäckter in till fysiologiska in vivo-system och vidare till kliniska applikationer, säger docent Annika Meinander.

Professor Henning Walczak. Foto: Pressbild

 

Christopher Chen, i korsningen mellan teknologi, cellbiologi och medicin

Professor Christopher Chen är professor vid Boston University och leder Tissue Microfabrication Lab vid Wyss Institute for Biology Inspired Engineering vid Harvard University. Hans grupp utvecklar verktyg för mikro- och nanofabrication för att studera samspelet mellan de mekaniska och biokemiska signaler som styr cellers och vävnaders funktion.
Professor Chens labb skapar 3D-modeller som härmar den komplexa fysiologin hos såväl sjuka som friska mänskliga vävnader, med speciellt fokus på hjärtmuskler och blodkärlen. Det slutliga målet för pProfessor Chens mångdisciplinära grupp är att skapa nya tekniker för biomedicinsk forskning och att utveckla vävnadsteknik och strategier för organreparation för användning inom regenerativ medicin.

– Chris’ forskning vid knutpunkten för ingenjörskonst, cellbiologi och medicin och hans erfarenhet som grundande direktör för Biological Design Center vid Boston University demonstrerar de gränslösa möjligheterna interdisciplinär forskning har för framtiden hos forskning och medicin och som inspiration för framtida vetenskapliga ledare att överskrida de traditionella disciplinerna, säger professor Cecilia Sahlgren.

Professor Christopher Chen. Foto: Chitose Suzuki, Boston University Photography, CC BY-SA 4.0.

InFLAMES är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ. Målet är att integrera immunologiska och immunologirelaterade forskningsaktiviteter för att utveckla och utnyttja nya diagnostiska och terapeutiska verktyg för precisionsmedicin.