Skriv här det du söker efter!

Nyheter

Nyheter

Fyra forskningsenheter valdes till nya spetsenheter vid Åbo Akademi

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg på sitt styrelsemöte den 25 januari fyra nya spetsenheter vid Åbo Akademi. Forskningsenheterna får ett årligt anslag på 250 000 euro per enhet och dessutom riktas 250 000 euro årligen till att stödja spetsforskning enligt aktuella behov. De fyra forskningsgrupperna som får spetsenhetsstatus för perioden 1.3.2019–28.2.2023 är:

Målsättningen med spetsenhetssatsningen är att de utvalda forskningsenheterna ska framställa resultat på den högsta internationella nivån och därmed kunna konkurrera om internationell forskningsfinansiering.

Stiftelsen för Åbo Akademi har understött spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi sedan år 2006.  Den fjärde omgången lanserades den 16 maj 2018. Totalt 24 forskningsenheter sökte finansiering i den första ansökningsomgången. Av dem gick sju vidare till en andra utvärderingsomgång. Ansökningarna granskades av en utomstående panel bestående av fem internationella utvärderare från olika vetenskapsområden.

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, som grundades av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation den 12 juni 1972, har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

 

Mera information:

Lilian Wikström
Ordförande för Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut
Tfn: +46 70 453 3117