Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Fler än 1 000 vill studera ekonomi vid Åbo Akademi

Vårens gemensamma ansökan till universiteten har avslutats. Sammanlagt söker 3 763 personer till Åbo Akademis svenskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Det är en ökning med drygt 7 procent jämfört med föregående år.

Antalet förstapreferenssökande, alltså sökande som väljer Åbo Akademi som sitt första ansökningsmål är 1 935. I fjol var antalet 1 728.

Precis som i fjol riktas flest ansökningar till ekonomutbildningen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi som den här gången spräcker 1 000-strecket med 1 045 sökande till 80 studieplatser. I fjol var siffran 998.

– Det här är en milstolpe för vår ekonomutbildning, och en av frukterna av vårt långsiktiga kvalitetsarbete vid handelshögskolan som nyligen kröntes med den internationella AACSB-ackrediteringen, säger Wilhelm Barner-Rasmussen, ämnesklusteransvarig för handelshögskolan.

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper i Åbo lockar för sin del 478 sökande till 70 lediga platser. Juristutbildningen är också mycket populär med 395 ansökningar till 20 studieplatser, och utbildningsprogrammet i psykologi likaså med 374 sökande till 20 lediga platser.

När det gäller de sökandes förstahandspreferenser är psykologiutbildningen den mest eftertraktade vid Åbo Akademi, med flest sökande per tillgänglig plats.

Naturvetenskaper, teknik och pedagogik intresserar brett

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik gör som helhet ett mycket gott år. Utbildningsprogrammet i farmaci på kandidatnivå med rätt till fortsättning till provisor lockade 109 ansökningar till 10 platser. Även utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik har ett bra år med ett växande antal förstapreferenssökande. Magisterprogrammen i matematik, fysik, kemi och geologi och biovetenskaper ökar jämfört med ifjol även de.

Klasslärarutbildningen växer något med 209 sökande till 64 lediga platser. I fjol var antalet sökande 201. Utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik lockar 91 sökande till 60 studieplatser, en ökning jämfört med föregående år då det var 85 sökande.

– Vi arbetar mycket med att skapa tydliga, trygga och relevanta utbildningar. Det är glädjande att se att intresset för de pedagogiska inriktningarna, i synnerhet småbarnspedagogik och klasslärare inom språkbad ökar. Det är kritiskt för Svenskfinland att vi har behörig personal inom dessa områden och det är viktigt för Åbo Akademi att vi bidrar till det. Söktrycket är en viktig mätare på att vi är på väg åt rätt håll, säger Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi.

Ansökan via Öpuleden och ansökan för nordiska sökande avslutades också. Via Öpuleden söker 63 personer studieplats vid Åbo Akademi, och i den nordiska ansökan lockar Åbo Akademi sammanlagt 27 sökande.

Totalt har Åbo Akademi tagit emot 5 938 ansökningar till de svenskspråkiga kandidat- och magisterutbildningarna. Denna siffra är högre än antalet sökande eftersom många söker till flera utbildningsmål.

Antagningen fortsätter så att betygsantagningens resultat publiceras senast 27.5.2024 och övriga resultat senast 4.7.2024. De nya studenterna inleder sina studier i slutet av augusti 2024. Ansökningssiffrorna är preliminära och kan ännu komma att justeras.

För mera information, kontakta:

Gunilla Widén, prorektor för utbildning vid Åbo Akademi
+358 50 405 3255
gunilla.widen@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
+358 46 921 5965
gurli-maria.gardberg@abo.fi