Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Handelshögskolan vid Åbo Akademi fick prestigefylld internationell kvalitetsstämpel


Åbo Akademi har blivit ackrediterad för sin handelshögskola av den internationella kvalitetsorganisationen AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

AACSB-ackrediteringen anses vara en av de främsta internationella kvalitetsutmärkelser en handelshögskola kan erhålla.

– Det är ett kvitto på excellens inom utbildning, forskning och samverkan, och vi är väldigt glada och stolta över att kunna räkna oss bland de handelshögskolor världen över som är AACSB-ackrediterade, säger Malin Brännback, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi.

Processen för att få AACSB-ackreditering är mycket noggrann och tar flera år. Handelshögskolan har bedömts utifrån 15 internationella standarder som berör hela verksamheten, från utbildning och studiemiljö till forskning och samverkan.

Bedömningen görs av rektorer och dekaner från andra handelshögskolor i flera länder. De bedömer huruvida högskolan har de resurser och processer som krävs för att ge studenterna en högklassig och innovativ utbildning, från kandidat- till doktorsnivå.

– Handelshögskolan vid Åbo Akademi behöver ackrediteringen bland annat när vi knyter internationella samarbeten och utbytesavtal samt rekryterar utländska studenter och personal. Det är också en kvalitetsstämpel för våra kandidater, magistrar och doktorer som vill satsa på en internationell karriär. Och eftersom ekonomutbildningen i Finland genomgående håller mycket hög klass är ackrediteringen av stor betydelse även för vår nationella konkurrenskraft, förklarar professor Wilhelm Barner-Rasmussen, ämnesklusteransvarig för Handelshögskolan.

Mindre än sex procent av världens omkring 16 000 handelshögskolor är ackrediterade av AACSB. Handelshögskolan blir den sjunde i Finland, där flera andra handelshögskolor ännu är inne i processen.

– Värdet ligger också i den väg vi gått för att komma hit. Bakom ackrediteringen ligger hårt arbete med att långsiktigt  och systematiskt utveckla och stärka kvaliteten på vår utbildning, forskning och samverkan. Det är tack vare ett gediget engagemang från både personal och studenter som den här ackrediteringen är möjlig, framhåller Malin Brännback.

Enligt Brännback präglas Handelshögskolan vid Åbo Akademi av att den är en enhet inom en samhällsvetenskaplig fakultet vid ett universitet. Den delegation av granskare som besökte Åbo i oktober 2022 värdesatte också hur Handelshögskolan på ett anmärkningsvärt sätt gjort sin litenhet till en verklig styrka.

– Utvärderarna var imponerade av hur vi involverar studenterna i beslutsfattandet samt av den förtroliga och öppna stämning som råder vid Åbo Akademi, säger Malin Brännback.

Läs AACBS pressmeddelande om ackrediteringen här (på engelska).

Kontakt:

Malin Brännback, dekan, fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik, Åbo Akademi
+358 50 502 7020
malin.brannback@abo.fi

Wilhelm Barner-Rasmussen, professor, ämnesklusteransvarig, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
+358 50 597 3794
wilhelm.barner-rasmussen@abo.fi