Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny plattform ska göra cancerbehandling mera exakt

Projektet Tumor-LN-oC har beviljats nästan 6 miljoner euro i finansiering. Inom projektet ska man utveckla en plattform länkar samman en och samma patients primärtumörer och lymfkörtelvävnad.

Åbo Akademis del av finansieringen är ungefär en halv miljon (567 865) euro.

Projektet Tumor-LN-oC ska ta fram en heltäckande lösning för en automatiserad chip-plattform för tumörer i lymfkörtlarna. Då plattformen är klar kommer den att länka samman patientens avlägsnade primärtumörer och lymfkörtelvävnader. I och med det här kommer det att bli möjligt att studera hur primärtumörer interagerar med lymfkörtlar, att identifiera deras kemiska signatur och följaktligen erbjuda personligt anpassad behandling som bygger på molekylär karakterisering av metastaserande cancerceller.

―Åbo Akademis del i projektet blir primärt att dels molekylärt karakterisera både migrerande tumörhärledda celler som lockas till lymfkörtlarna och de lösliga signalerna som driver migrationen. Vår roll blir också att  tillsammans med de övriga partnerna integrera och validera all teknologi som finns inom projektet i en plattformsprototyp som är kompatibel med befintlig laboratorieutrustning, säger Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi.

Projektet kommer att vara nydanande inom mikrofliudistik, cellbiologi, cancerbiologi, fysik, datorprogrammering och mjukvaruutveckling. Projektkonsortiet leds av professor Ionna Zergioti, National Technical University of Athens, School of Applied Mathematics and Physical Sciences och omfattar såväl industripartner som experter inom flera tvärvetenskapliga områden. Resultatet och förväntas ha en betydande inverkan på EU: s ekonomi och hälso- och sjukvård.

Projektet inleds under våren 2021.

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi
+358 2 2153300
cecilia.sahlgren@abo.fi