Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Avbildning på molekylnivå ger exaktare cancerdiagnoser

Cancer uppstår när vitala molekylära mekanismer i cellerna slutar fungera normalt. En ny mikroskopimetod ökar vår förståelse för sjukdomsmekanismer och hur enskilda celler och cellulära funktioner bidrar till sjukdom, vilket i förlängningen möjliggör mer detaljerade cancerdiagnoser.

För att förstå de patologiska processerna bakom cancer behöver forskarna kunna studera vad som sker på RNA- och proteinnivå i tumörens celler. En ny metod framtagen vid Karolinska Institutet i Stockholm i samarbete med forskare från Åbo Akademi och Åbo universitet gör det möjligt att utföra tredimensionella analyser av intakt vävnad med en resolution ända ner på molekylnivå.

Metoden, som kallas DIIFCO (diagnosing in situ immunofluorescence-labelled cleared oncosamples), bygger på att olika slags RNA och proteiner färgas och sedan avbildas i tre dimensioner med hjälp av ett så kallat ljusarkmikroskop.

– Det här gör det möjligt att se var i tumören det finns onormala mängder RNA eller protein, vilket i sin tur möjliggör exaktare diagnoser av vävnadsprover från cancerpatienter och hjälper oss i studiet av cancerrelaterade mekanismer, säger professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, Cecilia Sahlgren, som är en av forskarna som deltagit i studien.

Studien är publicerad i Nature Biomedical Engineering (avgiftsbelagd): https://doi.org/10.1038/s41551-020-0576-z

”Three-dimensional single-cell imaging for the analysis of RNA and protein expression in intact tumour biopsies”. Nobuyuki Tanaka, Shigeaki Kanatani, Dagmara Kaczynska, Keishiro Fukumoto, Lauri Louhivuori, Tomohiro Mizutani, Oded Kopper, Pauliina Kronqvist, Stephanie Robertson, Claes Lindh, Lorand Kis, Robin Pronk, Naoya Niwa, Kazuhiro Matsumoto, Mototsugu Oya, Ayako Miyakawa, Anna Falk, Johan Hartman, Cecilia Sahlgren, Hans Clevers, Per Uhlén. Nature Biomedical Engineering, online 29 June 2020.

 

För mera information:

Cecilia Sahlgren
Professor i cellbiologi vid Åbo Akademi
Tfn: +358 50 300 9680
E-post: cecilia.sahlgren@abo.fi