Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Familjens språk har inverkan på den förväntade livslängden i Finland

Personer med svenskspråkig familjebakgrund har den längsta förväntade livslängden i Finland. Det visar en nyligen genomförd studie vid Åbo Akademi.

Den förväntade medellivslängden för en nyfödd flicka med fullständigt svenskspråkig bakgrund, alltså när både mammans, pappans och det egna modersmålet är svenska, är 85,7 år. På samma sätt är livslängden för en pojke med helt svenskspråkig bakgrund 81,4 år. Den förväntade medellivslängden för personer med fullständigt finskspråkig bakgrund är kortare, eller 84,8 år för flickor och 78,9 år för pojkar. Skillnaden mellan språkgrupperna är således mindre för kvinnor än för män.

Personer med tvåspråkig bakgrund placerar sig mellan de enspråkiga grupperna. För dem som växer upp i tvåspråkiga familjer är det märkbart att livslängden är högre om barnets modersmål är svenska jämfört med om modersmålet är finska. För nyfödda svenskspråkiga pojkar med tvåspråkig bakgrund är den förväntade medellivslängden 81,3 år och för finskspråkiga pojkar med tvåspråkig bakgrund 79,2 år. För nyfödda svenskspråkiga flickor med tvåspråkig bakgrund är den förväntade medellivslängden 85,3 år och för finskspråkiga flickor med tvåspråkig bakgrund 85,1 år.

– Detta tyder på att kulturella faktorer är av betydelse. I Finland bestäms till exempel hela utbildningsvägen, från förskola till universitet, långt av modersmålet, säger Kaarina Reini, projektforskare inom demografi, vid fakulteten för edagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, och understryker hur tydligt modersmålets inflytande märks speciellt hos dem med tvåspråkig bakgrund.

Studien är utförd inom en av Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter, DemSwed. Resultaten har granskats och publicerats i tidskriften International Journal of Enviromental Research and Public Health.

Forskningen har granskats och publicerats i tidskriften International Journal of Enviromental Research and Public Health science.

 

Mera information: 

Kaarina Reini
Telefon: 050 529 8555
E-post: kaarina.reini@abo.fi

 

Källa: Reini, K.; Saarela, J. Life Expectancy of the Ethnically Mixed: Register-Based Evidence from Native Finns. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3415.

https://doi.org/10.3390/ijerph18073415