Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Perhetaustalla merkittävä vaikutus elinajanodotteesen Suomessa

Tuoreen Åbo Akademin tutkimuksen mukaan ruotsinkielisen perhetaustan omaavien elinajanodotteet ovat Suomessa pisimmät.

Tyttövauvan, jolla on täysin ruotsinkielinen tausta eli kun sekä äidin, isän ja omana äidinkielenä on ruotsi, elinajanodote on 85,7 vuotta. Vastaavasti täysin ruotsinkielisen taustan omaavan poikavauvan elinajanodote on 81,4 vuotta. Täysin suomenkielisen taustan omaavien elinajanodotteet ovat lyhyemmät: tytöillä 84,8 vuotta ja pojilla 78,9 vuotta.

Ero elinajanodotteissa on näin suomen- ja ruotsinkielisten naisten välillä huomattavasti pienempi kuin vastaavasti miesten. Kaksikielisen taustan omaavat sijoittuvat elinajanodotteissaan yksikielisten ryhmien väliin. Kaksikielisissä perheissä varttuneiden osalta on havaittavissa, että jos omana äidinkielenä on ruotsi se nostaa elinajanodotetta verrattuna siihen, että oma äidinkieli on suomi. Vastasyntyneillä ruotsinkielisillä pojilla, joilla on kaksikielinen tausta, odotettavissa oleva elinikä on 81,3 vuotta ja vastaavasti kaksikielisen taustan omaavilla suomenkielisillä pojilla odotettavissa oleva elinikä on 79,2 vuotta. Vastasyntyneillä ruotsinkielisillä tytöillä, joilla on kaksikielinen tausta, odotettavissa oleva elinikä on 85,3 vuotta ja vastaavasti kaksikielisen taustan omaavilla suomenkielisillä tytöillä odotettavissa oleva elinikä on 85,1 vuotta.

Tutkimuksen vastaava tutkija, FT Kaarina Reini toteaa, että tuloksissa korostuu oman äidinkielen vahva vaikutus kaksikielisen taustan omaavilla.
”Tämä kertonee kulttuurin vaikutuksesta elämän pituuteen, mikä tulee valittua lapsen äidinkielen valinnalla. Suomessa esimerkiksi äidinkielen perusteella määräytyy pitkälle koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta yliopistokoulutukseen saakka.”

Tutkimus on vertaisarvioitu ja julkaistu kansainvälisessä International Journal of Enviromental Research and Public Health tiedejulkaisussa.

Lisätiedot:
Tutkija Kaarina Reini
Puhelin: 050-5298555
S-posti: kaarina.reini@abo.fi

Viite: Reini, K.; Saarela, J. Life Expectancy of the Ethnically Mixed: Register-Based Evidence from Native Finns. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3415.
https://doi.org/10.3390/ijerph18073415