Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Experience lab är med och utvecklar morgondagens städer

Hur gör man en stad trivsam, produktiv, tillgänglig och lätt att ta del av? Det är frågor man arbetar med inom programmet URBACT som nu får förstärkning av Experience Lab vid Åbo Akademi och Nykarleby stad inom ramarna för projektet MetaCity. Tillsammans ska de se hur exempelvis artificiell intelligens kan användas till stadens och invånarnas fördel.

URBACT är ett nätverk av städer runtom i Europa som tillsammans arbetar för att stärka utveckling av orter genom att utbyta erfarenheter och bygga nätverk mellan regionala och lokala aktörer. Vid Experience Lab kommer man att titta närmare på exempelvis hur man kan använda och höja medvetandet om möjligheterna med artificiell intelligens (AI) inom stadsplanering.

– Det som skymtar vid horisonten i dag kan vara aktuellt om fem år, därför är det angeläget att utforska de möjligheter inom digitalisering, artificiell intelligens och virtuell verklighet (VR) som finns redan nu, och dela de här insikterna med andra för att forma framtidens smarta städer. Vi kommer att samarbeta med Nykarleby stad till exempel kring hur nya digitala tjänster och verktyg kan användas i planering och visualisering av stadsmiljön på sätt som lockar invånarna att delta och engagera sig. Initialt handlar det om en lärandeprocess som inkluderar små pilottester under projektets gång, säger Kimmo Rautanen, projektledare vid Experience Lab.

I samarbete med Nykarleby stad kommer man också att testa olika digitala tillämpningar för stadsplanering. I praktiken kan det betyda t ex att man via VR-glasögon skapar bilder av hur olika projekt kan komma att se ut – t ex byggnader, vägar och gemensamma offentliga utrymmen, och på så sätt påverkar faktorer som trivsel och tillgänglighet.

– För Nykarleby innebär det här en möjlighet att vara med och utveckla framtidens städers förmåga att använda modern teknik som ett sätt att förbättra invånarnas livskvalitet och stärka stadens hållbarhet samt förmåga att reagera på olika saker och på ett samhälle i förändring. Användningen av digitala redskap hjälper oss i plane- och beslutsprocesser och i kontakten till invånarna, säger Martin Norrgård, stadsdirektör i Nykarleby.

Experience Lab är den första akademiska projektparten i URBACT-nätverket som i dag omfattar alla medlemsländer i EU och dessutom Norge och Schweiz. I projektet Metacity som fokuserar på små och medelstora städer deltar förutom Experience Lab och Nykarleby aktörer från tio andra europeiska länder, bland annat Härnösand i Sverige som man kommer att samarbeta tätt med. Projektet finansieras av EU-programmet Horisont Europa under perioden 11.10.2023– 31.12.2025.

Mera information:
Kimmo Rautanen,
E- post: Kimmo.Rautanen@abo.fi
Telefon: 050-3491239