Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Experience Lab on mukana kehittämässä huomisen kaupunkeja

Miten kaupungista saadaan viihtyisä, tuottava, esteetön ja osallistava? Näitä kysymyksiä käsitellään URBACT-ohjelmassa, joka saa nyt vahvistuksekseen Åbo Akademin Experience Labin ja Uudenkaarlepyyn kaupungin MetaCity-hankkeen puitteissa. Yhdessä ne selvittävät, miten esimerkiksi tekoälyä voidaan käyttää kaupungin ja asukkaiden hyväksi.

URBACT on verkosto, jossa kaupungit eri puolilla Eurooppaa työskentelevät yhdessä edistääkseen kaupunkien kehitystä vaihtamalla kokemuksia ja rakentamalla verkostoja alueellisten ja paikallisten toimijoiden välille. Experience Labissa tarkastellaan lähemmin esimerkiksi sitä, miten kaupunkisuunnittelussa voidaan hyödyntää tekoälyn (AI) tarjoamia mahdollisuuksia ja lisätä tietoisuutta niistä.

– Se, mikä nyt siintää horisontissa, voi olla ajankohtaista viiden vuoden kuluttua, joten on tärkeää tutkia digitalisaation, tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden (VR) mahdollisuuksia jo nyt ja jakaa nämä oivallukset muiden kanssa, jotta voimme vaikuttaa tulevaisuuden älykkäisiin kaupunkeihin. Teemme yhteistyötä Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa esimerkiksi siitä, miten uusia digitaalisia palveluita ja työkaluja voidaan hyödyntää kaupunkiympäristön suunnittelussa ja visualisoinnissa tavalla, joka houkuttelee asukkaita osallistumaan ja sitoutumaan. Alkuvaiheessa kyse on oppimisprosessista, johon kuuluu pieniä hankkeen aikana toteutettavia pilotteja, sanoo Experience Labin projektipäällikkö Kimmo Rautanen.

Yhteistyössä Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa tullaan myös testaamaan erilaisia kaupunkisuunnittelun digitaalisia sovelluksia. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi sellaisesta, että VR-lasien kautta luodaan kuvia siitä, miltä erilaiset hankkeet – esimerkiksi rakennukset, tiet ja julkiset tilat – näyttäisivät ja pyritään näin vaikuttamaan vaikkapa viihtyvyyteen ja esteettömyyteen.

– Uudellekaarlepyylle tämä on tilaisuus olla mukana kehittämässä tulevaisuuden kaupunkien kykyä käyttää nykyaikaista teknologiaa keinona asukkaiden elämänlaadun parantamiseen ja vahvistaa kaupungin kestävyyttä sekä kykyä reagoida erilaisiin asioihin ja muuttuvaan yhteiskuntaan. Digitaalisten välineiden käyttö auttaa meitä kaava- ja päätöksentekoprosesseissa sekä yhteydenpidossa asukkaisiin, sanoo Uudenkaarlepyyn kaupunginjohtaja Martin Norrgård.

Experience Lab on ensimmäinen akateeminen hankeosapuoli URBACT-verkostossa, joka kattaa nykyään kaikki EU:n jäsenmaat ja lisäksi Norjan ja Sveitsin. Metacity-hankkeessa on Experience Labin ja Uudenkaarlepyyn lisäksi mukana toimijoita kymmenestä muusta Euroopan maasta, esimerkiksi Ruotsista Härnösandin kaupunki, jonka kanssa luvassa on tiivistä yhteistyötä. Hanketta rahoittaa EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma ajalla 11.10.2023–31.12.2025.

Lisätietoja:
Kimmo Rautanen
Sähköposti: Kimmo.Rautanen@abo.fi
Puhelin: 050-3491239