Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Bättre samarbeten online – nytt projekt reder upp i det digitala

 

Har du varit involverad i samskapande innovations-och utvecklingsarbete under pandemin som inte har lyckats för att processen flyttat online men arbetssätten är de gamla vanliga? Det är inte ovanligt. Därför ska Experience Lab tillsammans med Vasa universitet nu utveckla koncept för digitalt samskapande där deltagarna får en bra upplevelse av sin medverkan.

Det finns en uppsjö av verktyg för att hålla exempelvis möten online, olika plattformar där flera användare kan gå in och redigera och i samma dokument, visualiseringsverktyg för gemensamma mind maps och så vidare. Vad ska man tänka på då man ska flytta sitt utvecklingsarbete online men ändå vill behålla känslan av samhörighet och kreativitet? Det ska projektet Digitala innovationsprocesser på distans ta reda på.

– Inte minst coronaviruspandemin har gjort att många samarbeten inom och mellan organisationer flyttat ut i digitala omgivningar. Vi vill försöka hitta de bästa virtuella arbetssätten som fungerar för de flesta och som erbjuder många av de fördelar som ett utvecklingsarbete ansikte mot ansikte har, säger Kimmo Rautanen, planerare vid Experience Lab vid Åbo Akademi och ledare för projektet.

projektet Digitala innovationsprocesser på distans
Projektet Digitala innovationsprocesser på distans

Tillsammans med forskare från den akademiska enheten för marknadsföring och kommunikation vid Vasa universitet ska Experience Lab samla in kunskap om hur användare inom den offentliga sektorn, företag och tredje sektorn upplever samskapandeprocesser med digitala verktyg. Fokus kommer att ligga på såväl upplevelsen av verktygen och processen som gruppen och kreativiteten.

För att komma fram till hur man bäst kan samarbeta digitalt kommer projektparterna först att studera ett antal pågående processer. Det här gör man genom intervjuer med 10-15 nyckelpersoner i företag och organisationer som arbetar med innovation och utveckling. Då intervjuerna är klara kommer man att göra 2-3 pilotförsök med verktyg man identifierat som svarar mot utmaningar i processen.

Guide och checklista blir de konkreta resultaten

Resultatet av projektet kommer alltså inte att bli en fysisk produkt, utan snarare nya kombinationer av redan existerande komponenter samt en guide och en checklista som vilken organisation som helst kan ladda ner och använda sig av för att skapa mera användarvänliga arbetssätt.

– Vi kommer i första hand att rikta in oss på de specifika problem som dyker upp i intervjuerna, vi får se vilka de är. Vi räknar med att det går att skapa bättre processer inom de flesta samarbeten där man använder digitala verktyg bara man beaktar alla medverkandes behov och förväntningar i kombination med aktörernas olika aktiviteter och kompetenser. Det här leder i sin tur till bättre resultat samtidigt som det stöder och utvecklar också deltagarnas lärande och innovationskapacitet, säger Mona Enell-Nilsson, äldre forskare vid Vasa universitet.

Projektet Digitala innovationsprocesser på distans pågår under tiden 1.9.2021-31.8.2022 och finansieras av Österbottens Förbund via programmet för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) samt Åbo Akademi och Vasa universitet.

Tilläggsuppgifter:
Kimmo Rautanen, Åbo Akademi/Experience Lab
Telefon:  050 349 1239
e-post: kimmo.rautanen@abo.fi