Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Lågstadieelever och artificiell intelligens – unikt finlandssvenskt projekt startar

Nu går startskottet för ett långsiktigt arbete kring AI-beredskap och AI-litteracitet i Svenskfinland. Under drygt ett års tid ska projektet AILIT ta reda på hur lågstadieelever uppfattar och använder tjänster som baserar sig på artificiell intelligens. Projektet är det första i sitt slag i Svenskfinland och öppnar upp för vidare forskning även inom andra åldersgrupper.

– Många barn kommer i kontakt med AI-tjänster i sin vardag exempelvis genom röststyrning, taligenkänning, översättningsverktyg och bildverktyg. Vi talar redan nu om den här typen av frågeställningar som en del av digital kompetens, men vi behöver ta reda på vilken utbildning i specifikt artificiell intelligens vi behöver ge barnen för att de ska kunna använda hjälpmedlen och förhålla sig till dem på ett ansvarsfullt sätt, säger Linda Mannila, specialforskare vid Experience Lab vid Åbo Akademi.

Målet med projektet AILIT är att utforska den AI-litteracitet eleverna inom den grundläggande utbildningen har, alltså färdigheten att använda artificiell intelligens och förmågan att förstå hur tjänsterna är konstruerade. Utgående från resultaten ska projektteamet skapa konkreta undervisningsmodeller för att introducera och inkludera AI-litteracitet i årskurserna 1–6. Projektets samarbetsskolor är Malms skola i Pargas och Övningsskolan i Vasa. Utvecklingsarbetet i projektet är alltså åldersanpassat, men ger en bas för hur motsvarande kan göras tillsammans med andra målgrupper i framtiden.

– Lärare efterlyser redan nu fortbildning kring AI och det finns många frågeställningar kring vad begreppet AI egentligen är. Artificiell intelligens är en del av digitaliseringsprocessen och ett angeläget redskap för skolan att ta sig an. Vårt mål är inte få in mera AI i skolan, snarare öka medvetenheten om att samhället förändras och lära oss att vara kritiska till delar av det vi ser. Ett sätt är att diskutera med barnen utgående från verkliga livet, vilka nackdelar finns exempelvis med en chatbot? På det sättet kan vi få ett bättre förhållningssätt till vad AI är i barnens värld, säger Yvonne Backholm- Nyberg, verksamhetschef vid Experience Lab.

AILIT finansieras av Svenska kulturfonden och leds av Experience lab vid Åbo Akademi.

Mera information:
Linda Mannila, projektledare
Telefon: 040-7218747
E-post: linda.mannila@abo.fi

Yvonne Backholm-Nyberg, verksamhetschef, Experience Lab
E-post: yvonne.backholm@abo.fi