Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Enkät kartlägger äldre personer – målet är att bidra till gott liv

Inbjudan till pressinfo
Tid: onsdag 27.10 klockan 9.00
Plats: Åbo Akademi, ingång Strandgatan 2, Vasa. Våning B6, rum 604

I slutet av oktober och i början av november får 13 000 äldre personer i Österbotten och Södra Österbotten en frågeblankett för att utreda deras hälsa och levnadsvillkor. Med hjälp av svaren vill man bidra till att utveckla social- och äldreomsorgen på en regional nivå. Enkäten skickas även ut till äldre på Åland och i Västerbotten.

Den här gången är det personer födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955 som valts ut och får vår frågeblankett. Vi ställer frågor om bland annat intressen, umgänge, ekonomi, politiskt och socialt deltagande, inflytande och hälsa. Nytt för i år är att inkludera även äldre på Åland. Enkäten skickas ut på svenska eller finska beroende på mottagarens registrerade modersmål. Det här är fjärde gången enkäten sänds ut till äldre.

Projektet GERDA (Gerontologisk Regional Databas) samlar in kunskap om äldre personers livssituation och behov, för att skapa förutsättningar för en god ålderdom på lika villkor.
Projektet har tidigare samlat in data om de äldres livssituation åren 2005, 2010 och 2016 i Österbotten, Södra Österbotten och Västerbotten. Intresset för enkäten har varit stort bland mottagarna och 2 av 3 mottagare har besvarat enkäten. Det här visar att det är viktigt att få delta, vara delaktig och göra sin röst hörd.

Undersökningen genomförs av forskare vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola, Högskolan på Åland och Umeå universitet. Forskning på datamaterialet pågår kontinuerligt. De tidigare enkätresultaten om de äldres livsvillkor i regionen har fungerat som underlag för artiklar, doktorsavhandlingar och även inspirerat till TV-serier om äldreomsorg.

Vi lanserar även en ny hemsida med start från slutet av oktober www.gerdacenter.com.

Välkommen på pressinfo!

Mera information:
Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi
tel. 0603247514
e-post fredrica.nyqvist@abo.fi

Annika Wentjärvi, Yrkeshögskolan Novia
tel. 044 780 5459
e-post annika.wentjarvi@novia.fi