Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hälso- och socialvetenskaperna vid Åbo Akademi är medarrangör för social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten 18-19 november.

Temat för årets evenemang är ”Kunskap för effektiv och trygg service”. Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten omfattar föredrag av inbjudna sakkunniga och forskares egna presentationer i abstraktsessioner. Programmet innehåller också en posterutställning och workshopar som forskarna planerat.

Årets temadagar bjuder på bland annat föreläsningar om effektivering av vårdkedjor inom ett dynamiskt medicinskt specialområde, artificiell intelligens inom neurokirurgi och fördelar med nya välfärdsområdet för familjer. Åbo Akademi presenterar bland annat GERDA enkätutskick, ensamhet bland unga och projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare. Det blir också muntliga presentationer och posterpresentationer av forskare vid Åbo Akademi.

Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten ordnas på Campus Allegro i Jakobstad. Som värd fungerar Social- och hälsovårdsverket, staden Jakobstad, och Vasa stad, social- och hälsosektorn tillsammans med sina samarbetsparter.

Målgruppen är utbildare inom social- och hälsovetenskaper, yrkesverksam personal, forskare och studerande inom social- och hälsovårdsbranschen samt andra som är intresserade av forskning, ledarskap och utveckling.
Det här är fjärde gången evenemanget ordnas.

Dagarna bjuder på anföranden på såväl finska som svenska.

Mera information och anmälningar:
https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-studerande/sochalsovet-dagar/