Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Emma Löfdahl får Ralf Törngren-priset 2021

 

Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar pedagogie kandidat Emma Löfdahl Ralf Törngren-priset år 2021. Priset tillfaller årligen en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller dess studentkår. Prissumman är 6 000 euro.

Emma Löfdahl, född i Oravais 1998, studerar till speciallärare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Hon avlade sin kandidatexamen i småbarnspedagogik i juni 2020 och studerar nu till speciallärare på magisternivå.

I prismotiveringen hyllas Löfdahl för sitt stora engagemang för universitetets väl och sin goda organisationsförmåga.

– Emma Löfdahl har lyckats utmärkt med att kombinera krävande närstudier och praktik med andra engagemang för Åbo Akademis bästa, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

Löfdahl har vid sidan om studierna engagerat sig inom sin ämnesförening och fullmäktige vid Åbo Akademis studentkår. Hon har därtill tagit en aktiv roll i det gemensamma utvecklingsarbetet vid akademin som ordinarie medlem i grundutbildningsnämnden och suppleant i universitetskollegiet.

– Det är intressant och lärorikt att fungera som studentrepresentant när man får insyn i hur Åbo Akademi fungerar. Det känns värdefullt att få föra mina medstuderandes talan i de här organen, säger Löfdahl.

Ralf Törngren-priset överräcks av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande juris doktor Gisela Knuts den 17 maj 2021 klockan 17:00 i samband med stiftelsens delegationsmöte.

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899–1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.