Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ralf Törngren-priset tilldelas TkK Andreas Reipsar

Porträttfoto på Andreas Reipsar.
Andreas Reipsar.

Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar teknologie kandidat Andreas Reipsar årets Ralf Törngren-pris. Priset tillfaller en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår. Prissumman uppgår till 6 000 euro.

Andreas Reipsar, född 1995 i Jakobstad, avlägger för närvarande diplomingenjörsexamen i kemi- och processteknik vid Åbo Akademi. Vid sidan om studierna har han under åren engagerat sig inom den egna ämnesföreningen Kemistklubben, fakulteten för naturvetenskaper och teknik samt Åbo Akademis Studentkår.

– Engagemanget bottnar i en kombination av nyfikenhet, viljan att utvecklas och jobba för mina medstuderande. Jag fastnade för föreningsverksamheten tidigt under studietiden och därefter följde ett slags snöbollseffekt, där ett uppdrag har lett till ett annat, konstaterar Reipsar.

Reipsar har innehaft flera funktionärsposter i sin ämnesförening. Han är medlem i ekonomidirektionen för Åbo Akademis Studentkår (2019–2020) och har tidigare suttit i studentkårens styrelse (2018). Han är för närvarande medlem i fakultetsrådet inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik (2019–2021) och fungerade som suppleant 2017–2019.

Genom åren har Reipsar agerat studentrepresentant i bland annat arbetsgruppen för Aurum-byggnaden och arbetsgruppen som gav förslag på en ny utbildningsstruktur för magisterprogrammet i kemi- och processteknik. Han har också varit tutor för nya studerande och aktivt deltagit i marknadsföringen av sin studieinriktning och sitt universitet.

Reipsar nominerades till Ralf Törngren-priset av dekanus Patrik Henelius vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik. I motiveringen betonar Henelius Reipsars storslagna och tidskrävande engagemang för akademin, samtidigt som hans studieprestationer har hållit hög nivå. Henelius uppmärksammar Reipsars ”positiva attityd, professionalism, engagemang och intresse för utveckling”, och konstaterar Reipsar vara den av faktultetens studerande som har gjort störst intryck på honom under hela hans tid vid akademin.

Priset delades ut i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte 13.5.2020 kl. 17.

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedra Ralf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899–1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931–1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.