Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Edvard Westermarck webbinarier

Hej du vän av Edvard Westermark!

Åbo Akademis bibliotek ordnar nu i höst en tvärvetenskaplig webbinarieserie i fyra delar där forskare från Finland, Sverige, Marocko och Storbritannien berättar om sin Westermarckforskning. Forskarna representerar olika ämnesområden som sociologi, antropologi, filosofi, historia, socialpolitik, folkloristik och konstvetenskap.

Läs mer om webbinarierna här

Läs mer om Edvard Westermarck och hans arkiv här eller se ett Youtube-klipp.

Kom gärna med! Webbinarierna är gratis men förhandsanmälan krävs, obs att du ska anmäla dig skilt för vart och ett webbinarium (se länken om webbinarierna ovan). Webbinarierna är helt på engelska.

Sprid gärna ordet till andra som eventuellt är intresserade! Skicka länken och informationen vidare! Längst ner på vår webbsida om webbinarierna finns också planscher som du kan öppna och ta utskrift på, och kanske hänga upp vid ditt universitet på institutionens anslagstavla eller på lämpliga platser där du rör dig. Ta gärna med dig studenter också! Kanske webbinarierna passar in i någon kurs?