Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Det nya läsåret invigdes vid Åbo Akademi 2022

Läsåret 2022–2023 har officiellt invigts vid Åbo Akademi.

För första gången sedan pandemins början kunde läsåret vid Åbo Akademi öppnas med personal och studerande på plats. Onsdagen den 7 september invigdes det nya läsåret i Vasa med gudstjänst i trefaldighetskyrkan, procession och program i akademisalen.

Studentkårens ordförande Veera Granroth.
Studentkårens ordförande Veera Granroth.

I Åbo firades inskriptionen torsdagen den 8 september traditionsenligt med gudstjänst i domkyrkan med därpå följande inskriptionshögtidlighet i Solennitetssalen i Akademihuset. Programmet inleddes med akademisk procession följt av inskriptionstal av rektor Mikael Lindfelt och studentkårens hälsning genom ordförande Veera Granroth. Årets mottagare av Elvings legat tillkännagavs.

I sitt tal uttryckte Lindfelt sin glädje över att Åbo Akademis studerande och personal äntligen kan samlas till inskription igen. Han poängterade även den roll som universiteten i Finland har när det gäller landets attraktionskraft.

– Finland är internationellt i och med våra universitet. Utveckling och innovation kan i allt högre grad ske i samverkan med universitet och våra experter vilket är något beslutsfattare på olika nivåer har börjat inse. Kunskapsintensitet och forskning är nyckelfaktorer för vårt lands attraktionskraft. Men universiteten måste ges förutsättningar att vara del av och bidra till den förändringen med det bästa vi har att erbjuda: relevant, högklassig och problemorienterad utbildning och forskning, sade Lindfelt.

I augusti fick Åbo Akademi ett efterlängtat besked i och med att NCU, nationella centret för utbildningsutvärdering offentliggjorde resultatet av den utvärderingsprocess universitetet genomgått.

Rektor Mikael Lindfelt.

– Auditeringsrapporten är ett nöje att läsa, och mest glad är jag över erkännandet att vi är ett utvecklingsorienterat universitet! Vi är stadda i en utveckling, allt annat är otänkbart, egentligen.

Åbo Akademi är ny medlem i den europeiska universitetsalliansen CHARM-EU. Detta samarbete kommer erbjuda fina utvecklingsmöjligheter för studentutbyte, lärande, och forskningssamarbete framhöll Lindfelt.

Han lyfte i sitt tal också upp universitetens viktiga roll i en värld präglad av ständig förändring och stora utmaningar. Hållbar utveckling är inget extra tillägg i universitetets tillvaro, utan en nödvändighet, helt naturligt i centrum för det vi behöver förstå och lära oss inför framtidens värld.

– Vi som universitet måste framför allt satsa på att förse våra unga med färdigheter som behövs i en värld av ökad digitalisering och övergång till ett mångsidigt hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt, socialt.

 

Läs rektor Mikael Lindfelts inskriptionstal i sin helhet.

Läs studentkårens hälsning framförd av styrelseordförande Veera Granroth.

Klicka här för pristagarna i samband med inskriptionen.

Bilder från inskriptionen.

 

För mer information, kontakta:

Rektor Mikael Lindfelt
Åbo Akademi
050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi