Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pris och stipendier delades ut vid Åbo Akademis läsårsöppning 2022

Följande pristagare beviljades pris ur Harry Elvings legat 2022 i samband med Åbo Akademis läsårsöppningar i Vasa (7.9 2022) och Åbo (8.9 2022).

Forskarpris ur Harry Elvings legat om 5000 euro

FD Christa Kietz, för sin doktorsavhandling i cellbiologi med titeln ”Regulation of hostmicrobe interactions and inflammatory signalling in Drosophila melanogaster”. Kietz arbete beskrivs som imponerande då hon undersökte hur proteiner i bananflugans tarm upprätthåller det symbiotiska förhållandet mellan tarmen och dess mikroflora genom att kontinuerligt modifiera varandras aktivitet. Om denna reglering störs uppstår kroniska inflammationshärdar och tarmens bakteriesammansättning rubbas. Avhandlingen bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

PD Matilda Ståhl, för sin doktorsavhandling med titeln “Community, diversity and visuality – an ethno-case study on constructing identities and becoming legitimate participants in online/offline communities”. Avhandlingen visar att identiteter online långt hänger samman med identitetskategorier offline, såsom genus, ålder, sexualitet och etnicitet. Resultaten har betydelse för såväl deltagarnas offlinesammanhang men även för den pedagogiska forskningen. Ståhls avhandling bedömdes med vitsordet med beröm godkänt.

Pris för utvecklande av en positiv arbetsmiljö om 2000 euro

Viveka Lyberg Åhlander, professor i logopedi, har sedan sin utnämning 2019 aktivt arbetat för att skapa en positiv arbetsgemenskap som på ett engagerat sätt tar sig an utmaningar inom forskning och undervisning. Lyberg Åhlander har satsat på att begränsade resurser till trots kontinuerligt bygga ämnets teamkänsla och gemenskap genom sociala evenemang samtidigt som hon kontinuerligt i vardagen gett tid för att stöda och motivera medarbetare. Hennes aktiva engagemang har reflekterats även i en positiv stämning vid fakulteten som helhet med förstärkt samarbete över ämnesgränser och inkludering av studerande som konkreta resultat.

Lärarpris ur Harry Elvings legat om 5000 euro

Jonas Spohr, akademilektor i industriell ekonomi, beskrivs som en otroligt bra lärare som både utvecklar kurser och ger enskilda studenter tid. Han har hämtat in nya perspektiv genom sin tidigare bakgrund inom ekonomiutbildningen och den praktiska erfarenhet han har från näringslivet. I sin undervisning ger Spohr mycket tid till att låta studenter presentera och arbeta med olika typer av företagsanalyser och utveckling av affärsmodeller. Han är konstruktivt krävande och samtidigt uppmuntrande och stödjande.

Handledarpris ur Harry Elvings legat om 1500 euro

Marina Waldén, akademilektor i informationsbehandling, beskrivs som en mycket professionell handledare som är genuint intresserad av studerandes avhandlingsarbeten och som gör avhandlingsprocessen smidig. Hon svarar snabbt och är en aktiv handledare som dock inte pressar de studerande, utan får även svagare skribenter att känna att de klarar av arbetet.

Kim Strandberg, professor i statskunskap (särskilt politisk kommunikation), beskrivs som en handledare som är mycket tydlig och hjälper i hela avhandlingsprocessen. Det är låg tröskel för studerande att ta kontakt och han verkar alltid ha tid för dem, svarar snabbt, visar att han bryr sig om deras avhandlingsarbeten och motiverar dem genom sitt eget engagemang.

 

Pristagarna, inskriptionen i Vasa.
Matilda Ståhl och Kim Strandberg.
Pristagarna vid inskriptionen.
Viveka Lyberg Åhlander, Marina Waldén, Christa Kietz och Jonas Spohr.