Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny flerformsutbildning ska avhjälpa personalbristen inom småbarnspedagogiken

Det råder stor brist på lärare inom småbarnspedagogik i hela Finland, och på många håll är situationen rent av kritisk. Det är ofta svårt att hitta behöriga sökande till lediga platser, och hundratals icke-behöriga arbetar i olika uppgifter inom småbarnspedagogiken.

Till exempel i huvudstadsregionen finns det för tillfället hundratals obesatta tjänster för lärare inom småbarnspedagogik. I Svenskfinland fanns det ifjol, enligt en kartläggning från Sydkustens Landskapsförbund, 1016 lärare inom småbarnspedagogik i kommunal tjänst av vilka 119 var utan behörighet.

År 2030 träder nya regler för personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken i kraft vilket kommer att öka personalbristen ytterligare. Enligt de nya bestämmelserna måste två tredjedelar av personalen som jobbar med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller som socionom inom småbarnspedagogik, och åtminstone hälften av dessa ska vara behöriga som lärare inom småbarnspedagogik. Den övriga personalen ska ha minst barnskötarbehörighet.

Nya utbildningsmöjligheter

För att råda bot på personalbristen breddas utbildningsmöjligheterna. Åren 2018–2021 höjdes antalet nybörjarplatser inom universitetsutbildningarna inom småbarnspedagogik med ettusen. Hösten 2021 inleds en ny nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik.

– De kvalitetsförbättringar som nu görs inom småbarnspedagogiken stärker Finlands utbildningssystem ytterligare, och småbarnspedagogiken blir ännu mer en självklar del av den. Det är därför särskilt glädjande att resurser skjuts till för att förverkliga det i praktiken, säger Mia Heikkilä, biträdande professor inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.

Inom det nya programmet avlägger de studerande pedagogie kandidatexamen som flerformsstudier där närundervisningsperioder, nätundervisning, arbetslivsanpassade uppgifter och praktik ingår. Utbildningen är avsedd för personer som redan arbetar inom småbarnspedagogiken och det är möjligt att studera delvis vid sidan av arbetet och också utanför universitetsstäderna.

– Vi på Åbo Akademi ser fram emot det här nationella samarbetet. Det blir en värdefull möjlighet för oss att ta del av och dela med oss av kunskap och erfarenheter. Samtidigt får vi fungera som hela Svenskfinlands universitet även när det gäller småbarnspedagogik, eftersom du kan gå utbildningen oavsett var du bor, säger Heikkilä.

Brett samarbete mellan universitet

Ansökan till den nya flerformsutbildningen görs i den gemensamma ansökan 17–31 mars 2021 via tjänsten studieinfo.fi. Antagningsgrunderna slås fast hösten 2020.

För intresserade finns det fortfarande tid att slutföra grundläggande studier inom området eftersom flera öppna universitet erbjuder grundläggande studier i pedagogik eller småbarnspedagogik dit ansökan fortfarande är öppen.
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet 3,2 miljoner euro.

Flerformsutbildningen samordnas av Uleåborgs universitet och samtliga finska universitet som erbjuder utbildning i småbarnspedagogik deltar i planeringen och implementeringen, d.v.s. Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet och Tammerfors universitet.


Kontakt:

Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi
+358 50 463 3265
mia.heikkila@abo.fi

Fritjof Sahlström, dekan, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
+358 50 324 7515
fritjof.sahlstrom@abo.fi

Läs mer:

www.abo.fi/projekt/nationell-flerformsutbildning-till-larare-inom-smabarnspedagogik-pek-1000
www.tuhatplus.fi