Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Aurum fick miljöcertifikat med ovanligt höga poäng

Aurum har tilldelats miljöcertifikatet Breeam, ett internationellt certifikat känt för sin omfattande hänsyn till miljöfrågor. Fastighetens höga Excellent-betyg var 75,2 procent, vilket är Breeams bästa i Finland. Aurum fick utmärkta betyg för energianvändning och effektivitet i laboratoriesystem och för vatteneffektivitet.

Aurum används av fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och institutionen för kemi vid Åbo universitet.

Resultaten av certifieringen fokuserade på energieffektivitet, hållbara material och ekologi. Bedömningen inkluderar också hanteringen av byggprojektet, tomtens markanvändning och de ekologiska egenskaperna. Även den utmärkta hanteringen av byggavfall fick beröm, skriver fastighetsägaren Ab Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) på sin webbplats.

Redan vid planeringen av Aurum har man tagit hänsyn till de växlande väderförhållandena i Finland så att temperaturkontrollen är korrekt oavsett årstid. Byggnaden har bländskydd och belysning som anpassar sig till solljuset och samtidigt minskar miljöpåverkan. Hissar, material och utrymmen är energieffektiva, på taket finns solfångare och man använder geotermisk energi i byggnadens värme- och kylsystemen. Också byggnadens luftkvalitet inomhus är god.

Miljöcertfierngssystemet Breeam har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har redan använts i över 500 000 byggnader över hela världen.

Aurum tilldelades redan i planeringsfasen som den första universitetsbyggnaden i Finland ett BREEAM-miljöcertifikat med betyget Excellent. Bedömningen var i planeringsskedet 77,7 procent, ett exceptionellt bra resultat.