Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nybygget Aurum på universitetsbacken invigdes

Byggnaden Aurum på universitetsbacken i Åbo är det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi samt institutionen för kemi vid Åbo universitet. Aurum invigdes onsdagen den 3 november 2021.

Byggnaden som är 20 000 m² stor rymmer gemensamma undervisnings- och forskningslokaler, laboratorier, mötesrum och kontor. Användarna har fått delta i planeringen av byggnaden från början.

I Aurum finns förutom universitetens lokaler också Kårkaféernas restaurang, CampusSports gym, regionkontoret för Teknikens akademiker TEK och för Tekniska föreningen i Finland TFiF, en TFiF&TEK Lounge samt Finlands Universitetsfastigheters kontor i Västra Finland.

Byggnadens nya användare och andra gäster firade invigningen av Aurum onsdagen den 3 november.

– Aurum är ett underbart exempel på hur man kan planera för framtiden när den så att säga ännu inte finns. Denna byggnad är planerad före pandemin men den har en funktionalitet som går långt förbi de utmaningar som pandemin ställde oss inför. Aurum är en doft av framtiden som finns redan nu, sade Mikael Lindfelt, tf rektor för Åbo Akademi i sitt öppningsanförande.

Foton: Finlands Universitetsfastigheter

– Aurum symboliserar det nära samarbetet mellan Åbo universitet och Åbo Akademi som redan har en lång historia. Den nya byggnaden gör det möjligt att fördjupa samarbetet inom naturvetenskaperna ytterligare. Vi kan till exempel utöka den gemensamma forskningsutrustningen, vilket gynnar den forskning som bedrivs vid universiteten men även regionala partner. Jag önskar Aurums användare all framgång, det här är en fin möjlighet för oss, konstaterade Jukka Kola, rektor för Åbo universitet.

– I den här byggnaden har våra partneruniversitet hittat ändamålsenliga lösningar för att stödja ett fungerande samarbete. Det är ett nöje att få att tacka Åbo Akademi och Åbo universitet för deras samarbete i projektet. Ett stort tack också till huvudarkitekt Piia Viitanen från Aihio Architects, som har sparrat och utmanat användarna för att uppnå bästa möjliga resultat. Tack också till alla andra planerare i projektet och till Saraco, som fungerat som byggherrens konsult. Tack till entreprenören Skanska för deras engagemang i projektet och vilja att uppnå bästa möjliga resultat. Ett varmt tack också till Åbo stad för att helheten har kunnat framskrida som planerat, sammanfattade Sanna Sianoja, vd för Finlands Universitetsfastigheter.

Nytt konstverk avtäcktes

Vid invigningen presenterades också konstverket Quercus robur av Noora Schroderus. Konstverket består av stammen, grenarna och lövverket av en ek, gjutna i aluminiumbrons som polerats guldglänsande och sprider ut sig över de olika våningarna i Aurums smala och höga lobby.

– Mötet mellan guld och trä konkretiseras i Aurum på flera sätt. Byggnaden har fått sitt namn från det latinska namnet för guld, och i den nya byggnadens ytor används mycket trä som material. Miljöansvaret spelar också en viktig roll både i byggnaden och i förverkligandet av konstverket. Eken som gjutformarna är tagna från kommer från ett träd som trädgårdsmästaren i Salo hade gallrat bort, eftersom det var viktigt för Schroderus att arbetet med verket inte skulle skada levande träd, berättar Henri Terho, ordförande för Statens konstkommission.

Konferencierer vid invigningen var Ida Nordell och Tommi Lehto, studerande vid Åbo Akademi och Åbo universitet. Musiken framfördes av en dubbelkvartett från Brahe Djäknar och Florakören samt en dubbelkvartett från Åbo universitets kör.

Ansvarsfullt byggande

Enligt huvudarkitekt Piia Viitanen har planeringsarbetet styrts av tanken att göra Aurums gemensamma lobby till en mötesplats på campus. En annan viktig tanke är miljöansvaret.

Miljön beaktas i alla planeringslösningar, till exempel i materialval och i effektiv användning av utrymmen. Solpaneler har installerats på byggnadens tak och jordenergi används för uppvärmning och kylning.

Aurum har också som första universitetsbyggnad i Finland tilldelats BREEAM-miljöklassificering med betyget Excellent.