Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Alternativ för var Aurums parkering ska placeras utreds

Ledningsgruppen för Aurum-projektet gav den 11 december 2019 Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) befogenhet att utreda nya alternativ för att uppfylla de lagstadgade kraven på parkeringsplatser i anslutning till byggnaden Aurum.

Ett föreslaget alternativ till Caloniagrändens parkeringsplats är Vatselagatans parkeringsplats. Om en del av parkeringsplatserna flyttas till Vatselagatans parkeringsplats behöver man inte bygga några nya parkeringsplatser universitetens campus. Detta alternativ skulle sannolikt innebära en viss minskning av antalet parkeringsplatser på Vatselagatans parkering som i dag används av Åbo universitets studerande. Genomfarten till området skulle gå från Assistentgatan, vilket innebär att denna lösning inte skulle inverka på trafiken på Vatselagatan.

Beslut om eventuella nya parkeringslösningar kräver godkännande från stadens myndigheter. Om det inte går att hitta något alternativ som projektets parter är nöjda med, är det också möjligt att man går tillbaka till den ursprungliga planen för parkeringsområdet. Information om projektskedena läggs ut på SYK:s, Åbo Akademis och Åbo universitets webbplatser.

Det planerade nya parkeringsområdet på Åbo universitets campusområde mellan Educarium och Calonia väckte livliga diskussioner tidigare i höst. En namninsamling mot parkeringsprojektet undertecknades av cirka 1 700 personer.