Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Foto: Wellu Hämäläinen

Byggnaden Aurum står klar

Byggnaden Aurum som uppförts på universitetsbacken är det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi samt institutionen för kemi vid Åbo universitet. Användarna har ända från början varit med och påverkat planeringen.

Aurum är en 20 000 m² stor byggnad med undervisnings- och forskningslokaler, laboratorier, mötesrum, kontorsrum och biutrymmen. Byggnaden inrymmer även undervisnings- och laboratorielokaler som är gemensamma för universiteten, en restaurang för Kårkaféerna, ett gym för CampusSport samt regionbyrån för Teknikens akademiker TEK och Tekniska föreningen i Finalnd TFiF, TFiF&TEK Lounge och Finlands Universitetsfastigheter Ab:s byrå i Västra Finland. Inflyttningen sker huvudsakligen under sommaren.

Aurums fasad och ingång. Foto: Finlands Universitetsfastigheter Ab.

Samarbetet mellan universiteten stärks

Flytten till Aurum stärker ytterligare det långvariga samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. De nya arbetsutrymmena kommer att förnya arbetskulturen. I öppna, gemensamma laboratorier kan forskarna lättare dela sin expertis, vilket underlättar för nya samarbeten.

Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, ser fram emot de möjligheter som nu finns när stora delar av fakultetens verksamhet samlas under ett tak med nära kontakt till både Åbo universitet och företag.

– En ny era inleds då fakulteten flyttar verksamhet från tre byggnader till en. Delade lokaler och instrument stärker det aktiva och viktiga samarbetet både med Åbo universitet och inom fakulteten. Aurum är en modern, flexibel byggnad med hög miljöcertifiering vilket erbjuder en högklassig arbetsmiljö åt vår personal och stöder Åbo Akademis hållbarhetsmål. Det blir fantastiskt att välkomna våra studerande i fräscha utrymmen när de så småningom kan återvända till campus, säger Henelius.

Foto: Wellu Hämäläinen.

Ett konkret exempel på ökat samarbete är den för universiteten gemensamma Centret för kemisk analys.

– Universiteten kommer att kunna rationalisera sina anskaffningar och i viss mån också göra dem mångsidigare, nu när vi kan dela dyr och förstklassig apparatur, säger Pasi Virta, professor i kemi vid Åbo universitet.

Hållbart byggande

Enligt huvudplanerare Viitanen har planeringsarbetet styrts av tanken om Aurums gemensamma entré som en mötesplats på campus. En annan viktig aspekt är ansvaret för miljön.

Miljöhänsynen beaktas i all planering, såsom materialvalen och en effektiv lokalanvändning. Solpaneler har monterats på byggnadens tak och jordenergi nyttjas i uppvärmningen och kylningen.

Foto: Wellu Hämäläinen.

Aurum har för planeringsfasen tilldelats ett BREEAM-miljöcertifikat med betyget Excellent, som den första universitetsbyggnaden i Finland. Aurums 77,7 procent är ett exceptionellt bra resultat. När den här nyheten publiceras är Aurums poäng den fjärde bästa bland alla BREEAM-certifierade byggprojekt i Finland.

– Aurum ligger i den medeltida kulturmiljön i Åbo och i en nationell stadspark. Det går att se Åbos långa historia och de många lagren i den byggda miljön från en sällsynt lång tid tillbaka, likaså skolbyggandets historia, som vuxit fram ur katedralskolan som fanns i muren kring Åbo Domkyrka. Numera ligger Åbo Akademis och Åbo universitets byggnader i området vid Åbo Domkyrka, integrerade i stadsstrukturen. Byggnaden Aurum har som ett minne ur historien samma material och färg på fasaden som universitetsbackens byggnader har, men den är av en annan storlek, säger byggnadens huvudplanerare Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy.

Miljön på universitetsbacken i Åbo medför egna ramvillkor för planeringen. Den kulturhistoriskt viktiga, av arkitekt Aarne Ervin ritade huvudbyggnaden för Åbo universitet beaktades bland annat i materialvalen.