Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Appen Pocket Democracy låter kommunpolitiken flytta in i mobilen

I morgon (13.5) lanseras en mobilapplikation som ska göra kommunalpolitik mer lättillgänglig, öka transparensen i beslutsfattandet och öka den politiska kunskapen bland medborgare. Appen Pocket Democracy fungerar på tre språk och blir tillgänglig i tolv kommuner i Finland.

Pocket Democracy har utvecklats vid Åbo Akademi och pilottestats i Malax under 2019–2020. Nu är appen klar och lanseras i svenska, finska och engelska versioner förutom i Malax även i Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Korsnäs, Närpes och Vasa. Kristinestad kommer med i sommar.

I Pocket Democracy-appen kan användaren, den vanliga kommuninvånaren, följa kommunala ärenden, egna intresseområden, se de senaste besluten i kommunen och söka efter information i offentliga kommunala dokument. Applikationen hämtar information direkt från kommunens webbplats och gör det lätt för användaren att hitta dokument som föredragningslistor, bilagor och protokoll och att se var och när ett ärende behandlats. Användaren kan också få aviseringar i sin mobil då det finns ny information kopplat till ett ärende hen valt att följa.

– Vi hoppas att det här verktyget ska underlätta vardagen för kommuninvånare, samtidigt som våra erfarenheter i Malax visar att även tjänstemän och förtroendevalda har uppskattat Pocket Democracy. Användaren kan själv gå in och välja att följa olika intresseområden vilket gör det möjligt att skapa ett personligt flöde av information till exempel gällande beslutsprocesser eller enligt egna intresseområden som exempelvis fritid och kultur eller drottsarbete. Applikationen är ett bra sätt för kommuninvånare att få insyn i det jobb de kommunala politikerna gör, säger Jenny Lindholm, universitetslärare i statskunskap med medier och kommunikation vid Åbo Akademi.

Pocket Democracy innehåller också information om kommunens enskilda politiker, exempelvis vilka organ de sitter med i och en lista på de senaste fem dokument där politikern omnämns.

– Appen ger väljare möjligheten att se vad deras folkvalda gjort under sin mandatperiod, vilka nämnder de suttit med i och vilka beslut de varit med och fattat. Det kan däremot vara svårt att ta till sig kommunala dokument som protokoll eller bilagor i sin helhet på mobilen och därför lanseras även en webbsida med samma funktionalitet vid sidan om appen. En ytterligare funktion som är viktig för oss forskare är möjligheten att sända ut enkäter via appen, säger Janne Berg, universitetslärare i statskunskap med medier och kommunikation vid Åbo Akademi.

Applikationen är del av Bergs och Lindholms forskning i digitala demokratiska innovationer. Projektet finansierades fram till årsskiftet av Högskolestiftelsen. Pocket Democracy finns tillgänglig på Google Play (Android) och i App store (IOS) samt på www.pocketdemocracy.fi från och med 13.5 2021.
Det kostar inget att ladda ner och använda appen.

Mera information:
Jenny Lindholm
Telefon: 050 358 19 46
E-post: jenny.lindholm@abo.fi

Janne Berg
Telefon: 046 921 6576
E-post: janne.berg@abo.fi