Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Åbo Akademi startar ny inriktning inom medier och kommunikation på magisternivå

Från och med hösten 2021 startar en ny inriktning, medier och kommunikation, inom magisterprogrammet i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa. Antagning till programmet förutsätter endera en kandidatexamen eller motsvarande relevant arbetserfarenhet.

Den nya inriktningen riktar sig, förutom till universitetets egna kandidater och personer med kandidatexamen inom liknande ämne från andra universitet eller yrkeshögskolor, också till personer som arbetar med journalistik eller inom kommunikationsbranschen och som vill bredda sitt kunnande och avlägga en magisterexamen inom området.

– Möjligheten att utvidga inriktningen på medier och masskommunikation till magisternivå har varit på tapeten i flera år och blir nu verklighet. Den utbildning i medier och kommunikation på kandidatnivå som vi ger i dag kommer att finnas kvar med antagning vartannat år, medan magisterinriktningen har antagning varje år. De nya kurserna kan vid behov avläggas på distans vilket gör att utbildningen också lämpar sig bra för personer på annan ort eller som arbetar dagtid, säger Kim Strandberg, professor i statskunskap och politisk kommunikation vid fakulteten för statskunskap och ekonomi (FSE) vid enheten i Vasa.

Den nya inriktningen kommer att innehålla kurser inriktade på kriskommunikation, medier och politik samt digitala medier. Inriktningen innefattar även en kurs där man behandlar företagande i den digitala mediebranschen och som ger färdigheter för den som siktar på att bli egen företagare inom medie- och kommunikationsbranschen. Till utbildningen hör också en kurs i mediernas roll i det digitala samhället där man behandlar bland annat polarisering med fokus på medielandskapet.

–Magisterstudierna ger en fördjupad förståelse för olika aspekter av det medialiserade samhället. Till exempel tar vi upp ämnen som sociala medier i politiken, hur influerare och andra nya kommunikationsaktörer inverkar på samhället och hur kriser kommuniceras och hanteras i medierna.

Magisterstudierna beräknas ta två år att genomföra, men kurserna kan avläggas även i snabbare takt. Ansökning till den nya magisterinriktningen är 17-31.3 och görs på studieinfo.fi.

 

Mera information:
Kim Strandberg
Professor i statskunskap och politisk kommunikation vid Åbo Akademi
Telefon: 06-3247 456
E-post: kistrand@abo.fi