Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Antagning till två nya psykoterapeututbildningar vid Åbo Akademi öppnar

I höst inleds två utbildningar som leder till psykoterapeutexamen vid Åbo Akademi: en integrativ inriktning och en kognitiv. Antagningen sker i april.

– Det har visat sig särskilt svårt att få tillgång till psykoterapi på svenska i Finland. Vid Åbo Akademi har vi jobbat länge för att kunna starta utbildningarna. Nu är anbudstävlingen avgjord och vi har hittat våra samarbetspartner, säger Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Kraven på psykoterapeututbildning skärptes i början av 2010-talet och utbildningen knöts till universiteten. Idag finns psykoterapeututbildningar på finska på flera håll i landet, men det är över tio år sedan utbildning har ordnats på svenska. Åbo Akademi har nu valt att satsa på utbildningar med integrativ respektive kognitiv inriktning.

– Hittills har all psykoterapiutbildning på svenska i Finland i praktiken haft psykodynamisk inriktning och det finns ett stort behov av andra terapiformer och sådana som flexibelt kan användas både i korta och långa terapier. Kognitiv terapi har stark evidens för ett stort antal problem och i allmänhet pekar forskningen på att det är önskvärt med större integration av olika terapiformer inom vården, säger universitetslärare Katarina Finnilä som leder utvecklingsarbetet vid Åbo Akademi.

Katri Kanninen, psykologie doktor och utbildningspsykoterapeut på Shortum Ab är en av initiativtagarna till den integrativa utbildningen. Tillsammans med professor Jarl Wahlström är hon även en av utbildarna.

– Den integrativa modellen utgår från forskning och vi är glada över att vi har utbildare med stor expertis på området, både finländska och internationella. Vår utbildning betonar bland annat sensitivitet för klientens behov och samarbetet mellan terapeut och klient. Terapeuten måste ha beredskap att möta klienter med varierande problematik och kompetens att flexibelt använda olika terapeutiska tekniker. Det är speciellt viktigt på mindre orter där utbudet av terapeuter är litet, säger hon.

Katri Kanninen. Foto: Björn Fagerholm

 

Psykologen och utbildningspsykoterapeuten Monica Gammelgård är en av dem som håller i trådarna för den kognitiva utbildningen som ordnas i samarbete med KKT Akatemia OY (KBT Akademin).

– Kognitiv beteendeterapi handlar om psykoterapiformer som är förankrade i kognitiv- och inlärningspsykologi. Man jobbar med olika beteendemönster i form av exempelvis tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser, motivation för att ge färdigheter och förutsättningar till förändring, psykiskt välmående och funktionsförmåga. Vi samarbetar med Finska föreningen för beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi rf. Där finns en gedigen erfarenhet av motsvarande utbildningsprogram på finska, samt ett brett kontaktnät med också olika internationella aktörer.

Monica Gammelgård.

För mera information: https://www.abo.fi/psykoterapeututbildning/

Kontaktuppgifter:

Katarina Finnilä, Åbo Akademi
Tfn +358 503433044

Katri Kanninen, Shortum Ab
Tfn +358 40 7417795

Monica Gammelgård, KBT-Akademi Ab
Tfn +358 50 528 2726