Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi käynnistää kaksi uutta psykoterapeuttikoulutusta

Åbo Akademissa alkaa syksyllä kaksi psykoterapeuttitutkintoon johtavaa koulutusta, joista toinen painottuu integratiiviseen ja toinen kognitiiviseen psykoterapiaan. Hakuaika koulutuksiin on huhtikuussa.

– Suomessa on erityisen vaikeaa päästä ruotsinkieliseen psykoterapiaan. Olemme Åbo Akademissa valmistelleet koulutusta jo pitkään, ja nyt olemme löytäneet sopivat yhteistyökumppanit toteuttamaan koulutukset, kertoo humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan dekaani Peter Nynäs.

Psykoterapeuttikoulutusta koskevia vaatimuksia tiukennettiin 2010-luvun alussa ja koulutus liitettiin yliopistojen yhteyteen. Nykyään suomenkielistä psykoterapeuttikoulutusta on tarjolla eri puolilla maata, mutta ruotsinkielistä koulutusta ei ole järjestetty yli kymmeneen vuoteen. Åbo Akademi on päättänyt toteuttaa koulutuksen, jossa suuntautumisvaihtoehtoina ovat integratiivinen ja kognitiivinen psykoterapia.

– Ruotsinkielinen psykoterapeuttikoulutus on Suomessa suuntautunut pääasiassa psykodynaamiseen terapiaan, ja muiden terapiamuotojen tarve on valtava. Tarvitaan myös terapiamuotoja, jotka soveltuvat yhtä lailla lyhyt- ja pitkäkestoiseen hoitoon. Kognitiivisen terapian hyödyllisyydestä erilaisten ongelmien ratkaisussa on vahvaa näyttöä, ja tutkimusten mukaan eri terapiamuotojen joustava yhdistely tukee hoidon onnistumista, sanoo yliopisto-opettaja Katarina Finnilä, joka vastaa koulutusten kehitystyöstä Åbo Akademissa.

Psykologian tohtori ja Shortum Oy:n kouluttajapsykoterapeutti Katri Kanninen on ollut aloitteellinen integratiivisen psykoterapiakoulutuksen aikaan saamiseksi. Hän toimii myös kouluttajana yhdessä professori Jarl Wahlströmin kanssa.

Katri Kanninen. Foto: Björn Fagerholm

– Integratiivinen malli perustuu tutkimusnäyttöön, ja kouluttajillamme on mittava alan asiantuntemus sekä suomalaisen että kansainvälisen tutkimuksen saralla. Koulutuksessamme korostuvat muun muassa herkkyys tunnistaa asiakkaan tarpeet sekä terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö. Terapeutilla tulee olla valmius kohdata erilaisten ongelmien kanssa painivat asiakkaat ja myös riittävästi osaamista, jotta hän voi soveltaa eri menetelmiä joustavalla tavalla terapiatyössään. Tämä on erityisen tärkeä seikka pienemmillä paikkakunnilla, joilla on vähän terapeutteja, Kanninen sanoo.

Psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Monica Gammelgård on mukana järjestämässä kognitiivista psykoterapiakoulutusta yhteistyössä KKT-Akatemia Oy:n kanssa.

Monica Gammelgård

– Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa on kyse psykoterapian muodoista, jotka perustuvat kognitiiviseen psykologiaan ja oppimispsykologiaan. Siinä työstetään erilaisia käyttäytymismalleja ajatusten, tunteiden, fyysisten aistimusten ja motivaation kautta sellaisten valmiuksien ja edellytysten luomiseksi, jotka mahdollistavat muutoksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn. Teemme yhteistyötä Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistyksen (SKY ry) kanssa. Yhdistyksellä on vankka kokemus vastaavista suomenkielisistä koulutusohjelmista sekä laaja kansainvälinen verkosto, kertoo Gammelgård.

Lisätietoja: https://www.abo.fi/psykoterapeututbildning/

Yhteystiedot:

Katarina Finnilä, Åbo Akademi
Puh. +358 503433044

Katri Kanninen, Shortum Ab
Puh. +358 40 7417795

Monica Gammelgård, KKT-Akatemia Oy
Puh. +358 50 528 2726

Kuvat:
Katri Kanninen – Kuva: Björn Fagerholm
Monica Gammelgård – Kuva: Åbo Akademi