Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi börjar utbilda psykoterapeuter

Åbo Akademi har fattat beslut att erbjuda psykoterapeututbildning. Målsättningen är att utbildningen inleds vårterminen 2022.

Åbo Akademi har fattat beslut att erbjuda psykoterapeututbildning. Målsättningen är att utbildningen inleds vårterminen 2022.

Bristen på psykoterapeuter i Finland har lyfts upp i medierna under en längre tid. Ökande psykisk ohälsa är en orsak till problemet, men det har visat sig särskilt svårt att få tillgång till psykoterapi på svenska.

– Vi har vid Åbo Akademi jobbat länge för att få alla bitar att falla på plats. Nu har vi konkreta lösningar i sikte och har kunnat fatta beslut att gå vidare, vilket vi är väldigt glada för, säger Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Kraven på psykoterapeututbildning skärpes och förändrades i början av 2010-talet och utbildningen av psykoterapeuter knöts till universiteten vilket skapade nya utmaningar. Idag finns psykoterapeututbildningar på finska på flera håll i landet, med olika inriktningar. Utbildningen på svenska i Finland har inte kommit i gång på samma sätt.

– Vi kommer i första hand att erbjuda olika kognitivt inriktade utbildningar. Det är speciellt stor efterfrågan på den typen av utbildningar och vi är glada att kunna erbjuda högkvalitativ utbildning på svenska, förklarar Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi.

De nya utbildningarna som inleds enligt de preliminära planerna från och med vårterminen 2022. Beroende på intresse har Åbo Akademi beredskap att starta två olika utbildningar.

Behörighetskraven förutsätter exempelvis att sökande har erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande, och ska därtill ha avlagt lämplig högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. De behöver också ha avklarat studier i psykologi eller psykiatri om totalt 30 studiepoäng. Utöver behörighetskraven sker även en lämplighetsbedömning av de sökande.

– Att vi nu går in för att erbjuda psykoterapeututbildning stöder också indirekt en viktig sida av psykologin vid Åbo Akademi, det vill säga ämnets fokus på kliniskt arbete. Det är på många sätt viktigt att vi kan göra det här. Arbetet med att utveckla utbildningsverksamheten fortsätter och vi är tacksamma att Helsingestiftelsen sr stöder uppstarten med finansiering, framhåller Peter Nynäs.

 

För mera information, kontakta:

Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
040 587 3187
peter.nynas@abo.fi

Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi
046 921 9187
patrick.jern@abo.fi