Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Åbo Akademi vill starta klasslärarutbildning i Sverige

Åbo Akademi planerar att starta klasslärarutbildning i Sverige från hösten 2022. Satsningen är en del av Åbo Akademis strategiska arbete med att öka sin närvaro i Norden och profilera sig som ett aktivt och ansvarstagande universitet i regionen.

Den finländska klasslärarutbildningen är känd världen över för sin höga akademiska kvalitet och samtidigt står alla nordiska länder förutom Finland inför en framtida lärarbrist. Den dokumenterade lärarbristen i Sverige kommer inte att kunna mötas av den svenska lärarutbildningen.

–Vi planerar att etablera en ny kvalitetssäkrad klasslärarutbildning på svenska i Sverige i samverkan med svenska lärosäten. Detta är ett led i vår strategi att bli ett universitet för hela Norden, säger rektor Moira von Wright.

Planen är att de studerande antas till och får sin examen från Åbo Akademi. Studierna ges både som hybridstudier och som närstudier på plats i Sverige. Lärare och forskare vid Åbo Akademi kommer tillsammans med nyanställda kolleger att planera och genomföra utbildningen.

–Det här initiativet säkerställer Åbo Akademis bidrag till det svenska språkets stabilitet och utveckling i Finland. Framtidens universitet är platsöverskridande och digitala, samtidigt som de har starka och välkomnande campus. Vi kommer att ha båda dimensionerna i den nya utbildningen, och för just nu samtal med intresserade parter i Sverige, säger Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis strategi ligger i linje med de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. I år är Finland ordförandeland för Nordiska Ministerrådet och fokus ligger bland annat på att stärka mobilitet och gränsöverskridande samverkan för ett ännu tätare nordiskt samarbete.

–Det här är ett konkret exempel på hur vi kan öka nyttan för både svensk och finländsk lärarutbildning och samarbeta gränslöst med våra nordiska grannländer, säger Sahlström.

 

Mera information: 

Fritjof Sahlström
dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
E-post: fritjof.sahlstrom@abo.fi
Telefon: +358 50 324 7515

 

Åbo Akademis strategi 2021-2030