Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Åbo Akademi haluaa aloittaa luokanopettajien koulutuksen Ruotsissa

Åbo Akademi suunnittelee luokanopettajakoulutuksen käynnistämistä Ruotsissa syksyllä 2022. Hanke on osa Åbo Akademin strategiaa, jonka mukaan se lisää näkyvyyttään Pohjoismaissa ja profiloituu aktiivisena ja vastuullisena yliopistona.

Suomalainen luokanopettajakoulutus on maailmalla tunnettu korkeasta akateemisesta laadustaan. Juuri nyt kaikkia Pohjoismaita Suomea lukuun ottamatta uhkaa opettajapula. Ruotsissa vallitsevaa opettajapulaa ei pystytä ratkaisemaan maan omalla opettajakoulutuksella.

– Suunnitelmana on käynnistää Ruotsissa uusi, korkealaatuinen luokanopettajakoulutus yhteistyössä ruotsalaisten yliopistojen kanssa. Tämä on osa strategiaamme jossa pyrkimyksenämme on kehittyä aidosti pohjoismaiseksi yliopistoksi, sanoo Åbo Akademin rehtori Moira von Wright.

Suunnitelmana on, että opiskelijat hakevat Åbo Akademiin, jossa he suorittavat tutkintonsa. Opinnot suoritetaan sekä hybridiopintoina, että lähiopintoina Ruotsissa. Åbo Akademin tutkijat ja opettajat tulevat suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksen yhdessä uusien kollegoiden kanssa.

– Tämän hankkeen toteutuksella varmistamme sen, että Åbo Akademi vaikuttaa osaltaan ruotsin kielen vakaaseen asemaan ja kehitykseen Suomessa. Tulevaisuuden yliopistot ovat paikkariippumattomia ja digitaalisesti toimivia. Samalla niiden kampukset ovat vahvoja ja innostavia ympäristöjä. Uudessa koulutuksessa yhdistyvät nämä molemmat ulottuvuudet, ja käymme parhaillaan keskusteluja hankkeesta kiinnostuneiden tahojen kanssa Ruotsissa, kertoo dekaani Fritjof Sahlström.

Åbo Akademin strategia noudattelee Pohjoismaisten pääministerien visiota siitä, että vuoteen 2030 mennessä Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja yhtenäisin alue. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaana, ja yhtenä painopisteenä on liikkuvuuden ja rajat ylittävän yhteistoiminnan vahvistaminen sekä Pohjoismaisen yhteistyön lujittaminen entisestään.

– Tämä hanke on konkreettinen esimerkki siitä, miten sekä ruotsalainen että suomalainen opettajakoulutus hyötyvät saumattomasta yhteistyöstä naapurimaiden kanssa, Sahlström sanoo.

Lisätietoja: 

Dekaani Fritjof Sahlström,
S-posti: fritjof.sahlstrom@abo.fi
Puhelin: +358 50 324 7515

Åbo Akademin strategia 2021-2030