Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi fick 950 000 euro för forskningsprofilering

Finlands Akademi har beviljat Åbo Akademi 950 000 euro i profileringsfinansiering för perioden 2019–2023.

Vicerektor med ansvar för forskningen, Niklas Sandler, är nöjd.

– Vi är väldigt glada över att vi kan fortsätta det långsiktiga profileringsarbetet med nya satsningar, säger Sandler.

Finansieringen ska användas för att vidareutveckla de fyra befintliga tyngdpunktsområdena inom forskning vid Åbo Akademi, vilka är:

Bland annat kommer särskilda satsningar nu att göras på att utveckla forskningssamarbetet med universitetets externa partners.

– Vi vill bli ännu bättre på hur vi arbetar med intressenter och strategiska partners också utanför akademin, nationellt och internationellt, säger Sandler.

Finlands Akademis profileringsfinansiering utlystes nu för femte gången. Tretton finska universitet sökte finansiering för totalt 103 miljoner euro. Elva universitet beviljades finansiering för sammanlagt 50 miljoner euro. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 500 000 euro och 14,7 miljoner euro.

Läs mera: Finlands Akademis pressmeddelande