Skriv här det du söker efter!

Doktorsavhandlingar under arbete

Doktorsavhandlingar under arbete

Aspegren, Hanna: ”Exil, alteritet och alienation i Eyvind Johnsons självbiografiska framställningar utifrån åren i Frankrike”

Engelhardt Titelman, Beila: ”Anna Margolins poetiska värld”

Fokin, Rebecka: ”Röst, rum och roller. Flickan i samtida nordisk fantasy för ungdomar”

Lif, Ulrika: ”Att dö in i sin bild. Moderskomplex, mask och sofiamystik hos Lars Ahlin”

Liljeqvist, Hanna: ”Kära dagbok. Skrivande flickor i samtida svenskspråkig barn- och ungdomslitteratur”

Nygren, Anna: ”Kollektiva trauman och ett fragmentariskt narrativ. Våldtäktsskildringar hos Monika Fagerholm”

Nyqvist, Yasmin: ”Klasserfarenhet i 1900-talets finlandssvenska prosa”

Renman, Maria:”Modernistiska allmogelandskap. Joel Petterssons prosa”

Romberg, Kerstin: ”Metaforiken i romanen Axel”. En studie i Bo Carpelans lyriska prosa

Sandqvist, Katja: ”Släktskapets makt. Arv, ärftlighet och endogami i Karin Smirnoffs prosa”

Slotte, Jolin: ”När ungdomar djupläser – hur mediet påverkar läsupplevelsen”

Slotte Dufva, Johanna: ”Åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap”

Vuorio, Pia: ”Ungdomsromanens problemvuxna. Gestaltningen av mödrar och fäder i samtidsrealistisk ungdomsroman 1968-1980”

Westerlund, Anders: ”Hans Ruins essäistik”

Uppdaterad 27.9.2022