Skriv här det du söker efter!

Doktorsavhandlingar under arbete

Doktorsavhandlingar under arbete

Engelhardt Titelman, Beila: “Kvinnliga författare på jiddisch: Anna Margolin, Kadya Molodowsky och Chava Rosenfarb”

Engfelt, Olga: “Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten”

Fokin, Rebecka: “Röst, rum och roller. Flickan i samtida nordisk fantasy för ungdomar”

Jonasson, Anna-Karin: “Landskap, kropp och språk – en ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet”

Kallio, Maria: “Mellan naturen och språket. Det utopiska projektet i Eva-Stina Byggmästars lyrik”

Lif, Ulrika: “Att dö in i sin bild. Moderskomplex, mask och sofiamystik hos Lars Ahlin”

Nyqvist, Yasmin: “Klasserfarenhet i 1900-talets finlandssvenska prosa”

Renman, Maria:”Modernistiska allmogelandskap. Joel Petterssons prosa”

Romberg, Kerstin: “Metaforiken i romanen Axel”. En studie i Bo Carpelans lyriska prosa

Sandqvist, Katja: “Släktskapets makt. Arv, ärftlighet och endogami i Karin Smirnoffs prosa”

Slotte, Jolin: “När ungdomar djupläser – hur mediet påverkar läsupplevelsen”

Ullström, Margaretha: “Bilder av folkhemmet i svensk ungdomslitteratur under 1900-talet”

Vuorio, Pia: “Ungdomsromanens problemvuxna. Gestaltningen av mödrar och fäder i samtidsrealistisk ungdomsroman 1968-1980”

Westerlund, Anders: “Hans Ruins essäistik”

Uppdaterad 31.1.2018