Skriv här det du söker efter!

Licenciat- och doktorsavhandlingar 2002-

Licenciat- och doktorsavhandlingar 2002-

Degerman, Peter: ”Det didaktiska fältet i förvandling. Om svensk litteraturdidaktisk forskning under det begynnande 2000-talet”. (2013) (FD)

Ekman, Michel: ”Kaos, ordning, kaos. Människan i naturen och naturen i människan hos J.L. Runeberg”. (2004) (FD)

Engfelt, Olga: Barndomens poetik : Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten (2018) (FD)

Fjellander, Eva: Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809-2009. (2014) Artos & Norma Bokförlag. (FD)

Franck, Mia: ”Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsperspektiv i svensk ungdomsroman”. (2009) (FD)

Gustafsson, Ulrika: ”Världsbild under sammanställning. Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap”. (2007) (FD)
Läs avhandlingen här

Hellgren, Jan: ”Det osynligas arkitektur. Om rumsligheten i Bo Carpelans författarskap” (2009) (FD)

Hertzberg, Fredrik: ”Moving Materialities”. On Poetic Materiality and Translation with special Reference to Gunnar Björling’s poetry. (2003) (FD)

Johansson, Eva E.: Realismens röster Kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur. (2017) (FD)

Jonasson, Anna-Karin: Gränskronotopen och upplösningen av formens värld : En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999–2003) (2022) (FD)

Koskimies-Hellman, Anna-Maija: ”Inre landskap i text och bild. Dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker”. (2008) (FD)

Lival-Lindström, Maria: ”Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur. (2009) (FD)

Meurer-Bongardt, Judith: ”Utopiskt tänkande i Hagar Olssons kritiska och skönlitterära texter”. (2011) (FD) Tysk orginaltitel: Wo Atlantis am Horizont leuchtet der eine Reise zum Mittelpunkt des Menschen
Läs avhandlingen (på tyska) här

Möller-Sibelius, Anna: ”Kvinnoskap i Solveig von Schoultz’ poesi: mannnen, moderskapet och arbetet ur ett existensialistiskt perspektiv”. (2004) (FL)

Möller-Sibelius, Anna: ”Mänskoblivandets läggspel. En tematisk analys av kvinnan och tiden i Solveig von Schoultz poesi”. (2007) (FD)
Läs avhandlingen här

Rättyä, Kaisu: ”Intertextualitet i Jukka Parkkinens 1990-talsböcker”. (2004) (FL)

Rudels, Freja: I berättandets makt : om tre romankroppar av Per Olov Enquist. (2016) (FD)
http://www.doria.fi/handle/10024/124732

Tidigs, Julia: ”Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa”. (2014) (FD)
Läs avhandlingen här

Toftegaard Pedersen, Arne: ”Det marginaliserede gennembrud”. Tre moderne svensksprogende romaner fra 1880 ernes Finland. (2002) (FD)

Ullström, Margaretha: Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur : En 1900-talsstudie (2022) (FD)

Österlund, Maria: ”Förklädda flickor”. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman. (2006) (FD)
Läs avhandlingen här

Uppdaterad 19.10.2022