Skriv här det du söker efter!

Juridik – Forskning

Juridik – Forskning

Forskningen i offentlig rätt är fokuserad på följande områden:

  • statsrätt
  • allmän förvaltningsrätt
  • djurens välfärd
  • språkliga rättigheter
  • rätten till deltagande
  • myndighetsåtgärder inom området för miljö.

Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning, ofta utifrån ett komparativt perspektiv. Ledande forskning bedrivs särskilt inom autonomi- och självstyrelsejuridik och fördelning av lagstiftningsmakt mellan olika lagstiftare. Nya forskningsområden är bl.a. den juridiska regleringen av algoritmiskt beslutsfattande samt export- och importrätt.

Forskningsprojekt

Konferenser

 

Forskningen i privaträtt är fokuserad på följande områden:

  • allmän avtalsrätt
  • kontraktsrätt med särskild fokus på köprätt och internationell handel
  • marknads- och immaterialrätt
  • skadeståndsrätt

Nordiska och internationella aspekter samt den europeiska integrationen genomsyrar all forskning. Ledande forskning bedrivs särskilt inom nationell och internationell köprätt samt därtill anknytande rättsområden.

 

Forskning vid folkrätt 

Uppdaterad 9.6.2023