Skriv här det du söker efter!

Forskning & Projekt

Forskning & Projekt

Vår Levande Laboratorium forskning inom Havet är interdisciplinärt, lösningsdriven & banbrytande


Vårt fokus är att hitta vetenskapsbaserade lösningar på lokala, regionala och globala havs-relaterade lömska problem. Havet sträcker över och integrerar en mängd expertis, såsom marina ekosystemsfunktionalitet, klimatanpassning av marinaorganismer, utveckling av havspolitik, flernivåstyrning, intressentengagemang, smart-sea logistik, hållbara affärsmodeller, sjörätt, förvaltning av klimatförändring och klimatförändring i Östersjön.

För vårt gemensamma arbete inom Havet intresserar två övergripande interdisciplinära Levande Laboratorium- forskningstema oss specifikt. Inom dessa teman existerar  några projekt redan och en del håller på att utvecklas.

Ramverk som är centrala för den Levande Laboratorium forskningen är:

  • Biologisk mångfald och ekosystemsfunktionalitet
  • Sociala-ekologiska system
  • Cirkulär ekonomi
  • Industriell ekologi

 

Aktuella Levande Laboratorium forskningstema:


Förhållanden mellan människa-natur

Vad är vårt mänskliga förhållande till livet i havet?

Varför utgör en del arter lömska problem (eng. Wicked problems) för samhället?

Vad är vårt miljöarv, och hur påverkas det av klimatförändringen och andra miljömässiga faktorer som stressar marint liv?

Vi svarar på dessa och andra frågor relaterade till människa-natur -och djurrelationer för att förbättra välbefinnandet för både människor och den marina omgivningen. Vi behöver denna information för att identifiera lösningar till meningsfullt marint skydd så väl som förvaltning och styrning av kontinuiteten från land till öppet hav.

Några av de ramverk vi jobbar med inom detta ämne är:

  • Samproduktion av miljökunskap och styrning
  • Relationer mellan människa och marina organismers i samband med biologisk mångfald och människans välbefinnande

Sammankopplar marint liv, maritim teknologi och företag

Hur kan data och information delas mellan maritima företag och marinekologi för att uppnå synergier och andra fördelar?

Hur kan insikter från samhällsvetenskap och humaniora utnyttjas i samband med hållbar maritim transport och hållbar marinindustri? Hur kan dessa relationer styras?

Vilken data om marint liv kan samlas in via metoder från samhällsvetenskap och humaniora?

Hur kan vi integrera kunskap från olika fält inom marin och maritim vetenskap för att kunna gynna både ekosystem och samhälle?

Vi strävar efter att integrera insamlandet, förvaltning och delning av marint och maritimt relaterad data för att kunna uppnå en förbättrad kunskapsbas för en mer hållbar användning av havet.

 

Till Havet anknutna Forskningsprojekt:


Person(er) Projekt Tema(n)
Erik Bonsdorff; Anna Törnroos-Remes H2020 ECOTIP (på engelska) Biodiversity; Local communities; The Arctic
Erik Bonsdorff BONUS XWEBS (på engelska) Food webs; The Baltic Sea
Anna Törnroos-Remes Human-marine organism relationships (Kulturfonden) Environment; Art; The Baltic Sea
Nina Tynkkynen SeaHer Heritage; Governance; The Finnish archipelago
Nina Tynkkynen Package Heroes (på engelska) Food packaging; Consumer behavior; Finland
Nina Tynkkynen Meritieto (på finska) Local knowledge; Climate change; The Baltic Sea
Nina Tynkkynen HUTI Ticks; History; Finland
Nina Tynkkynen GGRA (på engelska) Sustainability; The Russian Arctic
Nina Tynkkynen CEN (på engelska) Environment; Culture; The Arctic
Magnus Hellström; Anastasia Tsvetkova Baltic Loop (INTEREG, på engelska) Transport; The Baltic Sea
Magnus Hellström; Anastasia Tsvetkova SMARTER (på engelska) Digitalization; Shipping
Magnus Hellström; Anastasia Tsvetkova DEOS (på engelska) Carbon neutral; Shipping; Logistics
Magnus Hellström; Anastasia Tsvetkova CPT (på engelska) Technology; Transport; Sustainable business model
Magnus Hellström; Henrik Ringbom; Anastasia Tsvetkova AutoMare EduNet (på engelska) Autonomous shipping; Knowledge; Education
Magnus Hellström BATMAN (NFR, på engelska) Batteries; Recycling; Norway
Magnus Hellström DIKU Serious games (DIKU, på norska) Education; Digitalization
Magnus Hellström FITech (på engelska) Education; Technology
Anastasia Tsvetkova Horizon 2020 GECKO (på engelska) Transport; Consultation
Henrik Ringbom; Sam Grönholm BaltReg Governance; Law; The Baltic Sea
Henrik Ringbom MOSPA (på engelska) Law; Pollution; The Arctic
Henrik Ringbom BALEX (i ÅA:s webbsida) Law; Eutrophication; The Baltic Sea
Henrik Ringbom AAWA (på engelska) Autonomous shipping; Law
Henrik Ringbom CompMon (på engelska) Pollution; Regulation
Henrik Ringbom UN-GEF: Governance Challenges, Gaps and Management Opportunities in Areas Beyond National Jurisdiction (på engelska) Law; Governance; Environment
Henrik Ringbom Sea4Value Fairway (på engelska) Digitalization; Autonomous shipping; Finland
Henrik Ringbom Charting Regulatory Frameworks for Maritime Autonomous Surface Ship Testing, Pilots, and Commercial Deployments (på engelska) Autonomous shipping; Regulation
Sam Grönholm MaFoCi Urban climate change; Carbon neutral; Climate governance
Sam Grönholm PRIMUS (på engelska) Urban sustainable development; Integrated policy-making
Sam Grönholm RiskGov (på engelska) Governance; Ecosystem-based management; The Baltic Sea
Sam Grönholm COASTSUST (på engelska) Coastal sustainable development; Natural protected areas; Conflicts
Christian Pansch-Hattich BaltVib (på engelska) Bacteria; Climate change; The Baltic Sea
Christian Pansch-Hattich Marine heatwaves in the Archipelago Sea – from identification and measuring their impacts, to implementation of mitigation strategies (på engelska) Climate change; The Archipelago Sea

 

Uppdaterad 1.9.2022