Skriv här det du söker efter!

BaltReg

BaltReg

Tid

1.9.2015–31.8.2018

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Univ. of Greifswald
 • Univ. of Potsdam
 • Univ. of Hull
 • Lapin yliopisto
 • Helcom
 • Turun Yliopisto
 • Göteborgs universitet
 • Södertörns högskola
 • Finansiär

 • Finlands Akademi
 • Budget

  457 596 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  196 112 euro (43%)

  BaltReg-projektet analyserar samverkan och relationen mellan de olika nivåerna av reglering som verkar parallelt i Östersjöregionen.
  Det är ett samprojekt mellan juridik och statsvetenskap, som strävar till att öka förståelsen för hur flernivåregleringen fungerar i regionen, både på ett allmänt plan och i vissa specificka tematiska områden. Projektets vidare syfte är att förbättra utnyttjandet av lagstiftning och andra styrningsåtgärder i de mycket unika förhållanden som råder i denna region.

  Projektet består av tre delar:

  • Del I utgörs av en ’horisontell’ analys av regelverket som styr Östersjöregionen och inkluderar en utvärdering av de centrala institutioner som verkar i området samt de största luckorna och överlappningarna.
  • Del II består av detaljerade ’vertikala’ analyser av hur flernivåregleringen fungerar i enskilda utvalda tematiska områden.
  • Del III sammanfattar de tidigare delarna och identifierar trender samt kommer med mer generella slutledningar och rekommendationer.