Skriv här det du söker efter!

BaltReg

BaltReg

Tid:

1.9.2015–31.8.2018

Finansiär:

 • Finlands Akademi

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

457 596 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

196 112 euro (43%)

Samarbetsparter:

 • Univ. of Greifswald
 • Univ. of Potsdam
 • Univ. of Hull
 • Lapin yliopisto
 • Helcom
 • Turun Yliopisto
 • Göteborgs universitet
 • Södertörns högskola

BaltReg-projektet analyserar samverkan och relationen mellan de olika nivåerna av reglering som verkar parallelt i Östersjöregionen.
Det är ett samprojekt mellan juridik och statsvetenskap, som strävar till att öka förståelsen för hur flernivåregleringen fungerar i regionen, både på ett allmänt plan och i vissa specificka tematiska områden. Projektets vidare syfte är att förbättra utnyttjandet av lagstiftning och andra styrningsåtgärder i de mycket unika förhållanden som råder i denna region.

Projektet består av tre delar:

 • Del I utgörs av en ’horisontell’ analys av regelverket som styr Östersjöregionen och inkluderar en utvärdering av de centrala institutioner som verkar i området samt de största luckorna och överlappningarna.
 • Del II består av detaljerade ’vertikala’ analyser av hur flernivåregleringen fungerar i enskilda utvalda tematiska områden.
 • Del III sammanfattar de tidigare delarna och identifierar trender samt kommer med mer generella slutledningar och rekommendationer.

Kontakta oss