Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis finansiering för doktorander

Åbo Akademis finansiering för doktorander

Åbo Akademi utlyser med jämna mellanrum finansiering för  ÅA-doktorander. Tillgängliga utlysningar hittas på följande webbsidor:

I samband med de finansierade doktorandplatserna utlyses även Finland Fellowship-doktorandplatser som kan sökas av doktorander som är icke-EU/EES-medborgare. Mer information om kriterierna för dessa platser finns på den engelskspråkiga webbsidan.

Uppdaterad 16.2.2023