Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier 2024

Forskningsstrategiska rådet ledigförklarar doktorandstipendier att sökas för år 2024. Stipendierna utlyses med medel som erhållits från Stiftelsen för Åbo Akademi. För närmare ansökningskriterier, se punkt a) nedan.


Den elektroniska ansökningsblanketten bör vara ifylld och inskickad senast tisdagen den 23 januari 2024 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. För att ansökan ska gå vidare till bedömning, måste forskningsplanen vara skriven enligt instruktionerna:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan


Publicerat 1.3.2024:

Beslut om beviljade stipendier våren 2024 (pdf, öppnas i nytt fönster)


I Stipendier för doktorander


a) Åbo Akademis allmänna doktorandstipendier (max 12 mån)


Allmänna kriterier

Doktorandstipendierna kan sökas av

  • doktorander som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2300 €/månad.

I denna utlysning kan man ansöka om 4–12 mån. stipendium. Stipendiet kan inledas tidigast 1.4.2024, och stipendieperioden ska vara avslutad senast 30.6.2025.

I ansökan ska tydligt framkomma

  • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
  • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

Notera att doktorander som redan erhållit 48 månader (eller mera) finansiering för sina doktorsstudier inte är berättigade att söka de nu utlysta stipendierna. Tidigare erhållen finansiering beaktas även i utdelningen; med beviljat stipendium får doktorandens totalt erhållna finansiering för doktorsstudierna uppgå till max 48 mån.


Fondstipendier


b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån, delvis villkorat, eller kortare stipendium max 6 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


d) Doktorandstipendier ur
 Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
    Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


e) Runar Erikssons fond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


f) Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


g) Marianne Armfelts fond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


h) Anne-Marie Cronströms minnesfond (max 24 mån, delvis villkorat)

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


i) Fonden för Hedvigs minne

Nästa utlysning prel. hösten 2024.


j) Nadeschda Martinoffs fond till Hagar Olssons minne (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2024


Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 1.3.2024