Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier våren 2023

Forskningsservice ledigförklarar allmänna ÅA-doktorandstipendier att sökas våren 2023. Stipendierna utlyses med medel som erhållits från Stiftelsen för Åbo Akademi. För närmare ansökningskriterier, se punkt a) nedan.

Vänligen notera att inga postdoktorala stipendier finns att söka i denna omgång.


Den elektroniska ansökningsblanketten (Haka-inloggning) bör vara ifylld och inskickad senast tisdagen den 28 februari 2023 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. För att ansökan ska gå vidare till bedömning, måste forskningsplanen vara skriven enligt följande:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan


I Stipendier för doktorander


a) Åbo Akademis doktorandstipendier (max 12 mån)

Ansökningskriterier

Doktorandstipendierna våren 2023 kan sökas av

  • doktorander vid Åbo Akademi som är inskrivna och närvaroanmälda vid ansökningstidens utgång

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2200 €/månad. I denna utlysning kan man ansöka om 4-12 mån stipendium. Stipendiet kan inledas tidigast 1.5.2023, och stipendieperioden ska vara avslutad senast 30.6.2024.

I ansökan ska tydligt framkomma

  • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
  • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

Notera att doktorander som redan erhållit 48 månader (eller mera) finansiering för sina doktorsstudier inte är berättigade att söka de nu utlysta stipendierna. Tidigare erhållen finansiering beaktas även i utdelningen; med beviljat stipendium får doktorandens totalt erhållna finansiering för doktorsstudierna uppgå till max 48 mån.


Fondstipendier

b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån, delvis villkorat, eller kortare stipendium max 6 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


d) Doktorandstipendier ur
 Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
    Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


e) Runar Erikssons fond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


f) Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ stipendiefond (max 12 mån)

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


g) Marianne Armfelts fond

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


h) Anne-Marie Cronströms minnesfond

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


i) Fonden för Hedvigs minne

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


j) Nadeschda Martinoffs fond till Hagar Olssons minne

Nästa utlysning prel. hösten 2023.


II Stipendier för postdoktorala forskare


Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

Inga allmänna ÅA-postdoktorala stipendier finns att söka år 2023.


Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 1.2.2023