Skriv här det du söker efter!

Forskarstipendier

Åbo Akademis forskarstipendier för år 2022

Forskningsservice ledigförklarar i december 2021 allmänna ÅA-doktorandstipendier för år 2022. Stipendierna utlyses med medel som erhållits från Stiftelsen för Åbo Akademi.

Den elektroniska ansökningsblanketten bör vara ifylld och inskickad senast tisdagen den 18 januari 2022 kl. 23.59.

Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil i den elektroniska ansökningsblanketten. Vänligen läs följande instruktioner noggrant:
Instruktioner för forskningsplanen 

Information om bedömningsprocess och -kriterier samt beslutsprocessen

Information om behandlingen av personuppgifter i samband med ansökan

Beslut om beviljade stipendier våren 2022  (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

I Stipendier för doktorander

a) Åbo Akademis doktorandstipendier (max 12 mån)

Doktorandstipendierna kan sökas av

  • doktorander vid Åbo Akademi som är inskrivna och närvaroanmälda vid ansökningstidens utgång, samt
  • personer som per 18.1.2022 har inlämnat en ansökan om att bli antagen till ett doktorandprogram vid Åbo Akademi (se separat ansökningsförfarande här). Om sökande bedöms vara behörig för doktorsstudier, kan hens stipendieansökan gå vidare i bedömningsprocessen. Förutsättningen för att erhålla stipendium är att sökande är antagen och inskriven som doktorand vid Åbo Akademi då stipendieperioden inleds.

Doktorandstipendiet är avsett för forskning på heltid (tjänstledighet krävs).

Stipendiet utbetalas i månatliga belopp. Stipendiebeloppet är 2000 €/månad. I denna utlysning kan man ansöka om max. 12 mån stipendium. Stipendiet ska i regel utnyttjas under perioden 03/2022-02/2023.

I ansökan ska tydligt framkomma

  • estimerad tidpunkt för disputationen (mm/år)
  • komplett redogörelse över tidigare erhållen finansiering för doktorsstudierna

Notera att doktorander som redan erhållit 48 mån. (eller mera) finansiering för sina doktorsstudier inte är berättigade att söka de nu utlysta stipendierna.b) Doktorandstipendier ur
H.W. Donners fond (max 48 mån, delvis villkorat)

Nästa utlysning hösten 2022.


c) Doktorandstipendier ur
Julius Polins förfäders minnesfond (max 48 mån eller kortare stipendium max 6 mån)

Nästa utlysning hösten 2022.

d) Doktorandstipendier ur Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond (max 12 mån)
    Doktorandstipendier ur Fabian Klingendahls fond (max 12 mån)

Nästa utlysning hösten 2022.

 

II Stipendier för postdoktorala forskare


Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendier (6-12 månader)

Inga allmänna ÅA-postdoktorala stipendier finns att söka för år 2022.


Övriga doktorandstipendier 2022

Tidigare under hösten utlystes ett antal månatliga doktorandstipendier från de specifika fonderna under punkt b)-d); utdelningsbeslutet för dessa fonder publicerades i november 2021: Beslut om beviljade fondstipendier 2022 (pdf, öppnas i nytt fönster).


Närmare uppgifter om forskarstipendierna ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, forskningsservice, Åbo, tfn +358 (0)2 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.

Uppdaterad 23.2.2022