Skriv här det du söker efter!

Fiber- och cellulosateknologi (FCT)

Fiber- och cellulosateknologi (FCT)

The six points of biomass engineering: Topochemistry, Nanotechnology, Fibres, Bioenergy, Sustainable processes, Eco-materials

Biomassaförädling ( Biomass Engineering) är den gemensamma nämnaren för FCT. Till biomassan hör naturmaterial såsom inhemska barr- och lövträd samt växter, men också utländska snabbväxande träd, t.ex. eukalyptus. Till begreppet förädling räknas diverse processeringar av biomassa, dvs kemisk, mekanisk och bioteknologisk förbehandling av biomassa, fraktionering till olika komponenter från biomassan för användning som läkemedel och kemikalier, kemisk och mekanisk framställning av fibermassa, samt fibrernas blekning och lågkonsistensmalning. Andra processeringar är upplösning av rena cellulosapolymerer och regenerering av dessa till cellulosaprodukter, t.ex. biokolloider.

Forskningsutrustningen vid FCT gör det möjligt att undersöka hela värdekedjan, som börjar redan vid trädet, går via hållbart användande av processteknologin och slutar med efterbehandlingar och den färdiga produkten.

Genom en bred forskning av olika delområden av biomassaförädling har FCT erhållit en djup expertis om utnyttjandet av biomassa för produktion av naturfibrer, biopolymerer, biokompositer och eko-material. Några aktuella ämnen som undersöks är funktionella fibrer och partiklar, cellulosabaserade bioplaster, på hemicellulosor baserade bioaktiva material och hydrotropiskt lignin.

 

Mission Contribute to the development of new knowledge in biomass science and technology through research-based education and high-quality research.
Vision Create an attractive environment for students and researchers that is recognized by scientific community, industry and overall society.

 

Journal cover: Langmuir, The ACS journal of fundamental interface science. The image shows cellulose fibers modified with light-responsive multifunctional polysaccharide derivatives.
Cover image by LijiSobhana S. Sobhanadhas and Pedro Fardim. The image shows cellulose fibers modified with light-responsive multifunctional polysaccharide derivatives.

Laboratoriet för Fiber- och Cellulosateknologi

Henriksgatan 2
FI-20500 Åbo
Finland


 

Uppdaterad 27.9.2022