Skriv här det du söker efter!

FCT – kärnutrustning

FCT – kärnutrustning

Pilotmalaggregat Prolab

Pilotmalaggregat Prolab
 • Lågkonsistens malaggregat

Blekreaktor Quantum Mark IV

Blekreaktor Quantum Mark IV
 • 2 L reaktor
 • Uppvärmningsbar

HC / MC blekreaktor

HC/MC blekreaktor
 • ca 1.5 L reaktor
 • Uppvärmningsbar

Högtryck cirkulationskokare

Högtryck cirkulationskokare
 • 1.2 L
 • 0.3 kg flis
 • Upp till 40 Bar

Tillämpningar:

 • Satsvis kokning
 • Vätskeundanträngning
 • Förhydrolys
 • Omstrukturering av träpolymerer

Vippkokare

Vippkokare
 • 2 * 10 L
 • 2 * 1 kg flis

Tillämpningar:

 • Satsvis kokning
 • Simulering av M&D typ kokare (sågspånskok)
 • Undanträngning

Laboratorieslipstol

Laboratorieslipstol
 • GW – Trycklös slipning
 • PGW – Slipning med tryck
 • SPGW – Slipning med högt tryck

Fiberlab fiberanalysator

Fiberlab fiberanalysator
 • Fiberlängd
 • Fiberbredd
 • Fibertjocklek
 • Cellväggstjocklek
 • Fiberlängdsfördelning
 • Krull
 • Ytarea
 • Coarseness

Titrator (automatisk)

Titrator (automatisk) GP Titrino 736
Dosimat 685
Metrohm 730 titrator

 • 11 prov/analys

Arktorn L&W

Arktorn L&W
 • 125 mesh vira
 • 200 mesh vira
 • 125 mesh vira med återcirkulation för bakvatten

Pärlmaskin

Pärlmaskin
 • Spin bath
 • Atomizer

Uppdaterad 19.8.2021