Skriv här det du söker efter!

FCT – Licentiatarbeten

FCT – Licentiatarbeten

2002:

Lundin, Tom
”LC-refining of softwood-bleached kraft pulps with special reference
to suspension rheology”

2001:

Hultholm, Tom
”Aspects on impregnation in kraft pulping”

1995:

Gros, Göran
”Massakvalitet och energibehov vid slipning av ved med olika stenar,
vid olika periferihastigheter och spritsvattentemperaturer”

1991:

Sandås, Eva
”Effects of pulpstone grits in grinding”

1989:

Robertsén, Leif
”Significance of chip size in refiner mechanical pulping”

Uppdaterad 20.9.2018