Musikvetenskap

Musikvetenskap

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Studier i musikvetenskap ger dig bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Musikvetenskapliga studier innefattar allt från konstmusik till jazz-, folk-, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger dig redskap att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som du får nya insikter i musikens förflutna. Studier i musikvetenskap utvecklar förutom ditt kunnande inom musikkultur och musikteori även din kreativitet och dina analytiska färdigheter.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Camilla Lundström
camilla.lundstrom@abo.fi, 02-215 4666

Kursutbud våren 2018

Åbo

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kvotplatser för extra studerande

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Utomeuropeisk musik och folkmusik, 5 sp
Tidpunkt: v. 2-11, må 9:15-11:45
Lärare: professor Johannes Brusila
Till anmälan

Populärmusik och jazz, 5 sp
Tidpunkt: v. 12-21, må 10:15-11:45
Lärare: Musikkandidat, KH Ulf Långbacka
Till anmälan

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss